VESTI

Održan seminar za zaposlene u Dipos-u

25.03.2019. Događaji

U subotu 23.03.2019.godine, u Klubu poslanika u Tolstojevoj ulici u Beogradu, za sve zaposlene u Društvu za iznajmljivanje nekretnina  „Dipos“ d.o.o. Beograd organizovan je seminar sa temom „Organizaciona kultura i komunikacija“.

Seminar je održan u organizaciji konsultanata iz društva „Per Momentum“ Beograd, specijalizovanog za pružanje konsultantskih usluga usmerenih ka sprovođenju strategije razvoja i inovacija, kao  i ka poboljšanju sociološko-psiholoških faktora unutar privrednih društava.

Predavači na seminaru su bili dr Hajdana Glomazić, naučni saradnik Instituta za sociološka i kriminološka istraživanja u Beogradu i Zoran Marković, direktor društva “Per Momentum” iz Beograda.

Korporativna kultura, poslovna strategija, marketing i digitalna transformacija su samo neke od tema iz delokruga rada „Per Momentum“-a.

Nakon dobrodošlice i upoznavanja prisutnih sa programom seminara, predavači su otpočeli sa prvom temom, predstavljanjem metode “PASSION”. Ova metoda, čiji je kreator gospodin Zoran Marković, između ostalog govori i o fizičko-psihološkoj i socijalnoj dimenziji radnog okruženja, posvećenosti ostvarivanju zajedničkih ciljeva i načinima rukovođenja.

Drugi deo programa seminara je bio posvećen organizacionoj kulturi i komunikaciji u društvu „Dipos“ d.o.o. Beograd.

Seminar je osmišljen i realizovan kroz interaktivno učešće prisutnih u navedenim temama.

Zaposleni su ovaj seminar vrlo pozitivno ocenili, a posebno su istakli  da su načini i aspekti poboljšanja rada, komunikacije i organizacione kulture bili veoma dobro predstavljeni i od velike koristi za dalji rad društva “Dipos” d.o.o. Beograd.