НЕКРЕТНИНЕ РАСПОЛОЖИВЕ ЗА ЗАКУП ДОМАЋИМ ЛИЦИМА

Косте Главинића – стан са гаражом

25.02.2022.

Тип непокретности: Стан

Локација, Општина: Савски венац

Адреса: Косте Главинића

Површина стана: 229,85 m²

Површина гараже: 24,08 m²

Намена: Становање/Пословање

Намештеност: Ненамештен

Спратност: III

Паркинг: Да, засебна гаража површине 24,08 m²

Тераса; Да

Структура: Седмособан

Собе: 7

Куптатило/Тоалет: 3/0

Врста грејања: Централно

УСЛОВИ ЗАКУПА

  • Начин издавања у закуп: непосредна погодба
  • Период издавања у закуп: 1 до 5 године
  • Обавеза коришћења непокретности по утврђеној намени
  • Обавеза уплате депозита у висини од 1 до 3 месечне закупнине
  • Рок за подношење захтева за закуп је 15 дана од дана објављивања, а закључно са 11.03.2022. године до 23.59 ч
  • ЗАКУПОДАВАЦ: Друштво за изнајмљивање некретнина Дипос д.о.о. Београд

Контакт

Служба за комерцијалне послове и макретинг

Заказивање термина за разгледање непокретности:

+381 11 36 00 333, +381 11 36 00 372 , +381 11 36 00 331

zakup@dipos.rs

Разгледање непокретности се врши за време трајања огласа, сваког радног дана, у термину од 9 до 15 часова.

Напомена

Податке о личности Подносиоца захтева за закуп непокретности, Друштво за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд обрађује искључиво у складу са Политиком приватности Друштва, са којом се можете упознати ОВДЕ.

Трајање огласа
је истекло