НЕКРЕТНИНЕ РАСПОЛОЖИВЕ ЗА ЗАКУП ДОМАЋИМ ЛИЦИМА

Крунска

22.03.2021.

Тип непокретности: Објекат

Локација, Општина: Крунска, Врачар

Адреса: Крунска

Површина: 582,53 м²

Намена: Пословање

Намештеност: Ненамештен

Структура: Су+П + И + Пк

Двориште: Не

Паркинг простор: Да

Тераса: Да

Собе: 20

Купатило/Тоалет: 0/7

Врста грејања: Централно

УСЛОВИ ЗАКУПА

  • Начин издавања у закуп: непосредна погодба
  • Период издавања у закуп: 5 до 10 година
  • Обавеза коришћења непокретности по утврђеној намени
  • Обавеза уплате депозита у висини од 1 до 3 месечне закупнине
  • Рок важења огласа: 15 дана од дана објављивања
  • Рок за подношење захтева за закуп је 15 дана од дана објављивања, а закључно са 05.04.2021. године
  • ЗАКУПОДАВАЦ: Друштво за изнајмљивање некретнина Дипос д.о.о. Београд

Контакт

Служба за комерцијалне послове и макретинг

Заказивање термина за разгледање непокретности:

+381 11 36 00 333, +381 11 36 00 372 , +381 11 36 00 331

закуп@дипос.рс

Разгледање непокретности могуће је сваког радног дана од 08:00 до 16:00

Напомена

Објекти

Тренутно нема расположивих објеката овог типа

Трајање огласа
је истекло