UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE NEPOKRETNOSTI

NE SPAVAMO DOK VI NE ZASPITE

Tempo savremenog života je brz i pun izazova, posebno kada živite i radite u inostranstvu, daleko od svog doma. Zato nastojimo da osluškujemo i razumemo sve vaše potrebe i tome kontinuirano prilagođavamo način na koji pružamo naše usluge.

Kada odaberete idealnu nekretninu za ambasadu, rezidenciju, predstavništvo ili vaše lične potrebe, nastojimo da vam omogućimo da se osećate sigurno, prijatno i udobno tokom čitavog boravka.

Naš tim okuplja niz stručnjaka počevši od inženjera, arhitekata, električara, stolara, do vodoinstalatera i drugih profesionalaca, koji vam svakodnevno stoje na raspolaganju.

KONTAKT

Aleksandra

Vesović

Služba za tehničke poslove

+381 11 36 00 334

tehnika@dipos.rs

Održavanje objekta

Hitne intervencije

Usluge čišćenja

Fizičko obezbeđenje objekata

Usluge uređenja i održavanja zelenih površina

Konsultantske i projektantske usluge

Održavanje objekta

Tekuće održavanje – Našim Zakupcima pružamo uslugu tekućeg održavanja nepokretnosti. Usluga tekućeg održavanja podrazumeva izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom objekta ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno, svih radova kojima se obezbeđuje održavanje objekta na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

Investiciono održavanje – Našim Zakupcima pružamo uslugu investicionog održavanja nepokretnosti. Usluga investicionog održavanja podrazumeva izvođenje građevinsko-zanatskih radova, odnosno drugih radova zavisno od vrste objekta, a u cilju poboljšanja uslova korišćenja objekta u toku eksploatacije.

Hitne intervencije

Hitne intervencije – našim Zakupcima pružamo uslugu hitnih intervencija na nepokretnostima, a vezano za građevinsko-zanatske i instalaterske radove.

Usluge čišćenja

Usluge čišćenja – našim Zakupcima pružamo usluge čišćenja i održavanja poslovnog prostora, kancelarija i čitavih poslovnih zgrada.

Fizičko obezbeđenje objekata

Fizičko obezbeđenje – našim Zakupcima pružamo uslugu fizičkog obezbeđenja zakupljenih nepokretnosti.

Usluge uređenja i održavanja zelenih površina

Usluge uređenja i održavanja zelenih površina – našim Zakupcima pružamo uslugu održavanja dvorišta u smislu sadnje cveća, seče grana, setve travnog semena, košenja i održavanja travnjaka, orezivanja šiblja i drveća…

Konsultantske i projektantske usluge

Uređenje dvorišta i zelenih površina – Našim Zakupcima pružamo konsultantske i projektantske usluge za uređenje dvorišta i zelenih površina.

Arhitektonsko-građevinski i instalaterski poslovi – Našim Zakupcima pružam konsultantske i projektantske usluge za arhitektonsko-građevinske i instalaterske poslove.

ŠTA KAŽU NAŠI KLIJENTI I PARTNERI