НАША ПРИЧА

Наша прича почиње давне 1961. године, одмах након потписивања Бечке конвенције о дипломатским односима, што је означило почетак златног доба дипломатије.

Схватајући значај и суштину Конвенције, Град Београд је 1962. године основао Дирекцију за управљање и изградњу зграда страних дипломатских и конзуларних представништава и поверио јој на управљање непокретности из фонда Града Београда и општина. Основни циљ ове Дирекције је био обезбеђивање јединственог поступка управљања свим зградама и становима у друштвеној својини, намењених смештају дипломатских и конзуларних представништава, међународних организација и њиховог особља.

Иако је током наредних деценија био изложен бројним изазовима, променама правне форме и назива – Дипос је остао посвећен свом једином циљу – настојању и тежњи да се чланови дипломатске и пословне заједнице осећају у Београду и Србији као код куће.

ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ ОБЕЛЕЖИЛИ НАШУ ИСТОРИЈУ

 • 1961 Потписивање Бечке конвенције о дипломатским односима
 • 1962 Оснивање Дирекције за управљање и изградњу зграда страних дипломатских и конзуларних представништава
 • 1964 Господин Љубомир Поткоњак, именован за директора
 • 1964 Ратификовање Бечке конвенције у СФРЈ
 • 1965 Промена назива Дирекције у Предузеће за газдовање зградама и становима страних дипломатских и конзуларних представништава
 • 1980-их Изградња Дипломатске колоније на Бановом брду
 • 1988 Господин Светозар Бабић, именован за директора
 • 1997 Оснивање Предузећа за изнајмљивање некретнина Дипос а.д. Београд
 • 1998 Господин Милош Лончар, именован за директора
 • 2001 Господин Милан Митровић, именован за директора
 • 2004 Господин Слободан Копања, именован за директора
 • 2009 Господин Костадин Поповић, именован за директора
 • 2009 Република Србија постаје оснивач Друштва за изнајмљивање некретнина Дипос д.о.о. Београд са 100% удела
 • 2014 Господин Ђоко Кривокапић, именован за директора
 • 2023 Госпођа Бојана Мартиновић, именована за директорку