ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ

Политика приватности веб сајта

Приватност посетилаца сајта је од велике важности за нас и овом Политиком приватности желимо да Вас у потпуности упознамо о томе како се поступа са Вашим личним подацима и на који начин се они штите.

Прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности врше се у складу са Законом о заштити података о личности (Службени гласник РС, бр 97/08) и Општом уредбом о заштити података о личности (ГДПР). Правни основ прикупљања и обраде је Ваша сагласност. Давањем својих података друштву за изнајмљивање некретнина “Дипос” д.о.о. Београд, сматра се да је лице на које се подаци односе дало сагласност Друштву да исте обрађује у складу са Законом и сврхом, као и да је обавештено и упознато са начином прикупљања и обраде тих података.

Подаци о личности се неће користити изван сврхе за коју су прикупљени, осим за потребе предвиђене законом.

Уколико настављате да користите овај веб сајт, прихватате да се Ваши подаци користе у складу са овом Политиком приватности.

Ко смо ми?

Ми смо друштво за изнајмљивање некретнина “Дипос” д.о.о. Београд. Наша адреса је Сердар Јола 17; 11040 Београд, Србија.
Ради остваривања Ваших права у складу са Законом о заштити података о личности и Општом уредбом о заштити података о личности, можете нас контактирати поштом на горе наведену адресу, као и путем и-мејла слањем на адресу: zastita-podatakaolicnosti@dipos.rs.

Коју врсту података о личности обрађујемо, за које сврхе и на ком основу?

Током управљања радом овог веб-сајта, Друштво ће прикупљати одређене информације које се односе на идентификовање података о личности или на основу којих те личности могу да се идентификују, а које достављају као корисници овог веб-сајта директно (нпр. име и презиме, презиме, e-mail адреса, контакт телефон), индиректно (нпр. ИП адреса) или сваки други податак који сте својевољно достављају Друштву (осим нарочито осетљивих података како су дефинисани Законом).

Прикупљене информације се не дају на увид, нити се размењују са другим организацијама које су изван система припреме и уређивања веб-сајта, осим у случајевима предвиђеним законом. Подаци се неће користити у сврхе које нису у складу са законом, нити на било који други начин, који би могао да буде штетан по Вас, укључујући и нарушавање Ваше приватности.

Сврха прикупљања података

Сврха прикупљања података јесте остваривање контакта и пружање могућности ради одговора на Ваш упит, укључујући и пружање свих информација о нашим услугама.

Давањем података о личности корисник сајта се саглашава да Друштво исте користи за потребе свог редовног пословања и извршавања обавеза по свим започетим и будућим пословима са корисником сајта, укључујући и достављање понуда за услуге Друштва.

Давањем својих података о личности дајете сагласност Друштву, да исте може обрађивати у складу са одредбама Закона.

Друштво неће Ваше податке о личности чинити доступним трећим лицима, а Ваши подаци ће се обрађивати и чувати све док постоји Ваша сагласност за то, тј. све до евентуалног опозива Ваше сагласности.

Правни основ обраде податка и начин прикупљања података

Правни основ обраде података је Ваша сагласност. Давање сагласности за прикупљање и обраду података је добровољно. Друштво прикупља податке о личности првенствено од лица на које се ти подаци односе.

Давањем својих података Друштву (нпр. слањем путем e-mail) сматра се да сте му дали сагласност да исте обрађује у складу са Законом.

Ваша права као лица на које се подаци односе

У складу са Законом о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2018) и у складу са Општом уредбом о заштити података бр. 2016/679, можете нас питати које информације држимо о Вама и можете нас замолити да их исправимо, уколико су нетачне. Уколико смо затражили Вашу сагласност да обрадимо Ваше личне податке, обавештавамо Вас да исту можете да повучете у било ком тренутку, након чега ћемо приступити брисању Ваших података.

Улажемо разумне напоре да осигурамо да Ваши лични подаци буду тачни, актуелни и потпуни, у мери колико је потребно за сврхе за које те податке и користимо.

У случају да желите да нам поднесете захтев у вези са Вашим личним подацима, молимо Вас да нас контактирате путем и-,мејла или поштом, као и да користите контакт информације: и-мејл адресу: zastita-podatakaolicnosti@dipos.rs и адресу седишта Друштва: 11040, Београд, Сердар Јола 17.

Када посећујете наш сајт

Приликом посете нашег веб-сајта користимо колачиће за аутоматско прикупљање техничких података, који могу да идентификују корисника: попут ИП адресе, врсте интернет прегледача који се користи за претраживање садржаја нашег веб-сајта, Ваш оперативни систем, назив домена или хостинг домена преко ког корисник претражује садржај веб-сајта.

Главна сврха коришћења колачића је да Вам помогне, да имате боље искуство приликом претраживања садржаја и за рекламне сврхе, као и да Вам се понуди садржај прилагођен Вашим интересовањима и преференцијама. Из тог разлога, користимо колачиће како би смо Вам понудили персонализовано и релевантно искуство прегледања садржаја нашег веб-сајта.

За више информација о коришћењу колачића на овом веб сајту и сврси за коју се користе, као и о Вашим могућностима да контролишете и/или искључите колачиће, погледајте нашу Политику о колачићима. (линк)

Када пошаљете упит путем наше веб странице

Када пошаљете упит преко нашег сајта, позивамо Вас да унесете Ваше име и презиме, e-mail адресу, контакт телефон и поруку.
Ове информације користимо да бисмо одговорили на Ваш упит, укључујући и пружање свих информација о нашим услугама. Од Вас нећемо тражити додатне информације које нису неопходне или за које нема оправданог разлога, да бисте добили услугу коју сте затражили. Такође, Ваши и-мејлови и питања која нам шаљете могу садржати информације о Вама. Када посетите наш сајт можете нам оставити неке податке и информације, а да тога нисте свесни.

Прикупљене информације се не дају на увид, нити се размењују с другим организацијама које су изван система припреме и уређивања сајта, осим у случајевима предвиђеним законом. Подаци се неће користити у сврхе које нису у складу са законом, нити на било који други начин који би могао да буде штетан по Вас, укључујући и нарушавање Ваше приватности.

Ваш упит се чува у безбедном окружењу. Спроводимо организационе, техничке и кадровске поступке и мере за заштиту података од неовлашћеног приступа, откривања, употребе, измене или уништавања од стране било које организације или појединца.
Друштво чува податке у временском року који је неопходан за постизање циљева за које су прикупљени подаци, а у складу са важећим законима и прописима.

Откривање информација

Информације које нам дате чувају се на нашем серверу, а могу им приступити наши запослени, државни органи, наши правни следбеници и лица која ангажујемо да обрађују податке у наше име у сврхе наведене у овој Политици или друге сврхе, за које сте Ви дали одобрење. Такође, можемо пренети информације о употреби нашег интернет сајта трећим лицима, али то неће укључивати информације на основу којих Ви можете бити идентификовани.

Осим ако то закон не налаже, нећемо ни на који начин учинити доступним, нити дистрибуирати информације о Вама које нам пружите, без Вашег претходног одобрења.

Безбедност

Ми примењујемо адекватне мере физичке, електронске и административне заштите у циљу заштите информација о Вама, од приступа неовлашћених особа и од незаконите обраде, случајног губитка, уништења или оштећења како online тако и offline. Чуваћемо информације о Вама у року како то закон налаже или у разумном року, у случају да то закон не регулише.

Друштво је обавезно да обезбеди безбедност личних података које обрађује. У циљу спречавања неовлашћеног приступа или откривања, тачности података и обезбеђивања одговарајућег коришћења личних података, друштво је усвојио одговарајуће процедуре, како би заштитило и обезбедило личне податке које обрађује.

Малолетни корисници

Друштво саветује родитељима и корисницима да подуче децу о сигурном и одговорном поступању са личним подацима на интернету. Друштво не жели и нема намеру да прикупља личне податке малолетних лица.

Уколико сте малолетни, неопходно је да добијете дозволу својих родитеља или старатеља, пре него што нам дате информације о себи. Малолетним корисницима који немају овакво одобрење, није дозвољено да нам дају личне информације.

Измена Политике приватности

Свако коришћење нашег сајта подложно је условима и правилима описаним на овој страници. Редовно преиспитујемо и уколико је потребно, ажурирамо ову Политику приватности. Број верзије и датум овог документа ћемо ажурирати сваки пут, када дође до промена исте.

Садржај Политике приватности можемо променити у било које време, без претходне најаве и сагласности корисника. Молимо Вас, да периодично проверавате садржај ове странице, како би били информисани о свим променама. Свака промена Политике приватности сајта биће објављена на овој страници и важи од момента објављивања.