УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

Захваљујемо Вам се на посети нашем веб-сајту www.дипос.рс. Ваш приступ, као и коришћење овог интернет сајта подлеже условима коришћења и важећим законским прописима који уређују ову област. Приступом и коришћењем сајта, прихватате без ограничења, ове услове коришћења. Уколико не прихватате услове коришћења без ограничења, молимо Вас да напустите сајт.

Одговорност за садржај

Ми, као пружаоци услуга у складу са релевантним прописима Републике Србије, одговорни смо за садржај који нудимо на нашој веб локацији, па смо стога исти припремили веома пажљиво.

Ипак, не преузимамо никакву одговорност за тачност, потпуност или благовременост понуђених информација. Такође, не преузимамо одговорност за било какву штету која директно или индиректно проистиче из употребе ове веб локације, осим у случају да се штета може приписати намери или грубој непажњи.

Садржај веб сајта може садржати нетачне податке или штампарске грешке. Промене на веб сајту се могу направити периодично, у било ком тренутку и без обавештења. Међутим, друштво за изнајмљивање некретнина “Дипос” д.о.о. Београд се не обавезује да редовно ажурира информације садржане на овом веб сајту. Такође, Друштво не гарантује да ће веб сајт функционисати без прекида или грешака, да ће недостаци бити благовремено исправљани или да је веб сајт компатибилан са Вашим хардвером или софтвером.

Изузеће од одговорности

Веб сајт користите на сопствени ризик. Друштво за изнајмљивање некретнина “Дипос” д.о.о. Београд није одговорно за материјалну или нематеријалну, директну или индиректну штету која настане из коришћења или је у некој вези са коришћењем интернет сајта или његовог Садржаја.

Одговорност за спољне везе

Ова веб локација може да садржи спољне везе или везе ка веб локацијама којима управљају трећа лица. У време додавања спољних веза, нисмо имали сазнања о било каквим повредама закона, а редовно проверавање спољних садржаја како би се то потврдило без икаквог оправданог разлога за сумњу на повреду, није наша законска обавеза, нити је такво понашање оправдано. Садржај који је повезан са спољним везама је ван наше контроле или нашег утицаја, па због тога не преузимамо никакву одговорност за такав садржај. Даље, ми нисмо власници таквог садржаја и стога се изричито дистанцирамо од информација садржаних на таквим страницама. Ако сазнамо за било какве повреде, учинићемо све што можемо, како бисмо што пре уклонили предметни садржај.

Ауторска и сродна права

Садржај који објави друштво за изнајмљивање некретнина “Дипос” д.о.о. Београд на овој веб локацији (нарочито текстови, илустрације и фотографије) подлеже прописима о заштити права интелектуалне својине Републике Србије. Свака друга употреба, нарочито умножавање, ширење и стављање на располагање широј јавности, захтева нашу претходну писану сагласност. Ауторска права трећих лица се поштују и подржавају у свим случајевима где ми нисмо власници или аутори предметног садржаја.