КОНТАКТ

Адреса Сердар Јола 17

Поштански број 11040 Београд

ПИБ Друштва 100124343

Матични број Друштва 17174452

Телефон централе Друштва 011 3600 300

Попуните формулар за online поруку

5 + 15 =

Кабинет директора
Контакт телефон: 011 3600 313Е-пошта: office@dipos.rs
Заменик директора
Контакт телефон: 011 3600 315Е-пошта: office@dipos.rs
Служба за послове закупа, комерцијалне послове и маркетинг
Контакт телефон: 011 3600 331Е-пошта: zakup@dipos.rs, rent@dipos.rs
Служба за правне послове
Контакт телефон: 011 3600 326Е-пошта: pravna@dipos.rs
Служба за економско-финансијске послове
Контакт телефон: 011 3600 375Е-пошта: finansije@dipos.rs, finansijskaoperativa@dipos.rs
Служба за техничке послове
Контакт телефон: 011 3600 334Е-пошта: tehnika@dipos.rs
Служба за опште послове и логистику
Контакт телефон: 011 3600 312Е-пошта: logistika@dipos.rs