KONTAKT

Adresa Serdar Jola 17

Poštanski broj 11040 Beograd

PIB Društva 100124343

Matični broj Društva 17174452

Telefon centrale Društva 011 3600 300

Popunite formular za online poruku

8 + 12 =

Kabinet direktora
Kontakt telefon: 011 3600 313E-mail: office@dipos.rs
Zamenik direktora
Služba za komercijalne poslove i marketing
Kontakt telefon: 011 3600 331E-mail: zakup@dipos.rs, rent@dipos.rs
Služba za pravne poslove i nabavke
Kontakt telefon: 011 3600 326E-mail: pravna@dipos.rs
Služba za tehničke poslove
Kontakt telefon: 011 3600 334E-mail: tehnika@dipos.rs
Služba za finansijke poslove i računovodstvo