ЗАКУП

Наш портфолио обухвата више од 300 различитих некретнина смештених на неким од најатрактивнијих локација у Београду, савршено прилагођених вашим специфичним захтевима.

ПРУЖАМО ДОМ ДАЛЕКО ОД ВАШЕГ ДОМА

Са више од 50 година искуства у управљању, одржавању и издавању непокретности намењених пре свега дипломатској и међународној пословној заједници у Београду, тежимо, не само да пронађемо савршену локацију и непокретност за ваше потребе, већ и да вам помогнемо да се што пре прилагодите животу у Србији. Сходно вашим потребама и локацији изабране некретнине, радо ћемо вас посаветовати и помоћи при избору најбољих здравствених центара, школа, вртића, културних установа, забавних и спортских центара и других установа који доприносе удобности и квалитету вашег пословног и друштвеног живота у Србији.

По пријему вашег позива или захтева, наш тим искусних професионалаца ће организовати разгледање одабраних некретнина и помоћи вам да изаберете ону, која највише одговара вашим жељама или потребама.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАКУПУ

Савесно, ефикасно, ефективно и надасве одговорно, управљамо повереним некретнинама у својини Републике Србије. У свом пословању се руководимо свим релевантним позитивним прописима који регулишу пословање привредних друштава у Србији, као и сетом интерних правилника и одлука у складу са законским прописима.

Наш примарни фокус је дипломатска и међународна пословна заједница у Србији. Ипак, уколико за поједине некретнине не пронађемо закупца међу члановима дипломатског кора и међународне пословне заједнице у Београду, у прилици смо да их понудимо домаћим привредним друштвима и физичким лицима у складу са условима дефинисаним у Правилнику о начину и поступку давања у закуп непокретности у својини Републике Србије.

КОНТАКТ

Александар

Вјештица

Служба за послове закупа, комерцијалне послове и маркетинг

+381 11 36 00 333

zakup@dipos.rs

Александра

Јевтовић

Служба за послове закупа, комерцијалне послове и маркетинг

+381 11 36 00 372

zakup@dipos.rs

Захтеви дипломатске и међународне пословне заједнице

Чланови дипломатске заједнице и страних пословних представништава могу сазнати више о нашем богатом портфолију  некретнина слањем захтева на мејл адресу: рент@дипос.рс.

За више информација о процедури подношења захтева можете преузети документ – Информација о давању у закуп непокретности дипломатско-конзуларним представништвима и представницима у РС.

Захтеви домаћих правних и физичких лица

О расположивости слободних непокретности домаћа правна и физичка лица могу се ближе обавестити слањем захтева на мејл адресу: закуп@дипос.рс или прегледом огласа у секцији Расположиве некретнине. За више информација о процедури подношења захтева можете преузети документ: Информација о давању у закуп непокретности домаћим правним и физичким лицима.

НЕКРЕТНИНЕ РАСПОЛОЖИВЕ ЗА ЗАКУП ДОМАЋИМ ЗАКУПЦИМА

ОБЈЕКТИ

Тренутно нема расположивих објеката овог типа

ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ

Тренутно нема расположивих објеката овог типа

ГАРАЖЕ

Тренутно нема расположивих објеката овог типа