ЗАКУП

Наш портфолио обухвата више од 300 различитих некретнина смештених на неким од најатрактивнијих локација у Београду, савршено прилагођених вашим специфичним захтевима.

ПРУЖАМО ДОМ ДАЛЕКО ОД ВАШЕГ ДОМА

Са више од 50 година искуства у управљању, одржавању и издавању непокретности намењених пре свега дипломатској и међународној пословној заједници у Београду, тежимо, не само да пронађемо савршену локацију и непокретност за ваше потребе, већ и да вам помогнемо да се што пре прилагодите животу у Србији. Сходно вашим потребама и локацији изабране некретнине, радо ћемо вас посаветовати и помоћи при избору најбољих здравствених центара, школа, вртића, културних установа, забавних и спортских центара и других установа који доприносе удобности и квалитету вашег пословног и друштвеног живота у Србији.

По пријему вашег позива или захтева, наш тим искусних професионалаца ће организовати разгледање одабраних некретнина и помоћи вам да изаберете ону, која највише одговара вашим жељама или потребама.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАКУПУ

Савесно, ефикасно, ефективно и надасве одговорно, управљамо повереним некретнинама у својини Републике Србије. У свом пословању се руководимо свим релевантним позитивним прописима који регулишу пословање привредних друштава у Србији, као и сетом интерних правилника и одлука у складу са законским прописима.

Наш примарни фокус је дипломатска и међународна пословна заједница у Србији. Ипак, уколико за поједине некретнине не пронађемо закупца међу члановима дипломатског кора и међународне пословне заједнице у Београду, у прилици смо да их понудимо домаћим привредним друштвима и физичким лицима у складу са условима дефинисаним у Правилнику о начину и поступку давања у закуп непокретности у својини Републике Србије.

КОНТАКТ

Александар

Вјештица

Служба за послове закупа, комерцијалне послове и маркетинг

+381 11 36 00 333

zakup@dipos.rs

Александра

Јевтовић

Служба за послове закупа, комерцијалне послове и маркетинг

+381 11 36 00 372

zakup@dipos.rs

Захтеви дипломатске и међународне пословне заједнице

Чланови дипломатске заједнице и страних пословних представништава могу сазнати више о нашем богатом портфолију  некретнина слањем захтева на мејл адресу: rent@dipos.rs.

За више информација о процедури подношења захтева можете преузети документ – Информација о давању у закуп непокретности дипломатско-конзуларним представништвима и представницима у РС.

Захтеви домаћих правних и физичких лица

О расположивости слободних непокретности домаћа правна и физичка лица могу се ближе обавестити слањем захтева на мејл адресу: zakup@dipos.rs или прегледом огласа у секцији Расположиве некретнине. За више информација о процедури подношења захтева можете преузети документ: Информација о давању у закуп непокретности домаћим правним и физичким лицима.

НЕКРЕТНИНЕ РАСПОЛОЖИВЕ ЗА ЗАКУП ДОМАЋИМ ЗАКУПЦИМА

ОБЈЕКТИ

Тренутно нема расположивих објеката овог типа

СТАНОВИ

Тренутно нема расположивих објеката овог типа

ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ

Тренутно нема расположивих објеката овог типа

ГАРАЖЕ

Тренутно нема расположивих објеката овог типа