ZAKUP

Naš portfolio obuhvata više od 300 različitih nekretnina smeštenih na nekim od najatraktivnijih lokacija u Beogradu, savršeno prilagođenih vašim specifičnim zahtevima.

PRUŽAMO DOM DALEKO OD VAŠEG DOMA

Sa više od 50 godina iskustva u upravljanju, održavanju i izdavanju nepokretnosti namenjenih pre svega diplomatskoj i međunarodnoj poslovnoj zajednici u Beogradu, težimo, ne samo da pronađemo savršenu lokaciju i nepokretnost za vaše potrebe, već i da vam pomognemo da se što pre prilagodite životu u Srbiji. Shodno vašim potrebama i lokaciji izabrane nekretnine, rado ćemo vas posavetovati i pomoći pri izboru najboljih zdravstvenih centara, škola, vrtića, kulturnih ustanova, zabavnih i sportskih centara i drugih ustanova koji doprinose udobnosti i kvalitetu vašeg poslovnog i društvenog života u Srbiji.

Po prijemu vašeg poziva ili zahteva, naš tim iskusnih profesionalaca će organizovati razgledanje odabranih nekretnina i pomoći vam da izaberete onu, koja najviše odgovara vašim željama ili potrebama.

INFORMACIJE O ZAKUPU

Savesno, efikasno, efektivno i nadasve odgovorno, upravljamo poverenim nekretninama u svojini Republike Srbije. U svom poslovanju se rukovodimo svim relevantnim pozitivnim propisima koji regulišu poslovanje privrednih društava u Srbiji, kao i setom internih pravilnika i odluka u skladu sa zakonskim propisima.

Naš primarni fokus je diplomatska i međunarodna poslovna zajednica u Srbiji. Ipak, ukoliko za pojedine nekretnine ne pronađemo zakupca među članovima diplomatskog kora i međunarodne poslovne zajednice u Beogradu, u prilici smo da ih ponudimo domaćim privrednim društvima i fizičkim licima u skladu sa uslovima definisanim u Pravilniku o načinu i postupku davanja u zakup nepokretnosti u svojini Republike Srbije.

KONTAKT

Aleksandar

Vještica

Služba za komercijalne poslove i marketing

+381 11 36 00 333

zakup@dipos.rs

Aleksandra

Jevtović

Služba za komercijalne poslove i marketing

+381 11 36 00 372

zakup@dipos.rs

Zahtevi diplomatske i međunarodne poslovne zajednice

Članovi diplomatske zajednice i stranih poslovnih predstavništava mogu saznati više o našem bogatom portfoliju  nekretnina slanjem zahteva na mejl adresu: rent@dipos.rs.

Za više informacija o proceduri podnošenja zahteva možete preuzeti dokument – Informacija o davanju u zakup nepokretnosti diplomatsko-konzularnim predstavništvima i predstavnicima u RS.

Zahtevi domaćih pravnih i fizičkih lica

O raspoloživosti slobodnih nepokretnosti domaća pravna i fizička lica mogu se bliže obavestiti slanjem zahteva na mejl adresu: zakup@dipos.rs ili pregledom oglasa u sekciji Raspoložive nekretnine. Za više informacija o proceduri podnošenja zahteva možete preuzeti dokument: Informacija o davanju u zakup nepokretnosti domaćim pravnim i fizičkim licima.

STANOVI

Trenutno nema raspoloživih objekata ovog tipa

POSLOVNI PROSTORI

Trenutno nema raspoloživih objekata ovog tipa

GARAŽE

Trenutno nema raspoloživih objekata ovog tipa