УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

НЕ СПАВАМО ДОК ВИ НЕ ЗАСПИТЕ

Темпо савременог живота је брз и пун изазова, посебно када живите и радите у иностранству, далеко од свог дома. Зато настојимо да ослушкујемо и разумемо све ваше потребе и томе континуирано прилагођавамо начин на који пружамо наше услуге.

Када одаберете идеалну некретнину за амбасаду, резиденцију, представништво или ваше личне потребе, настојимо да вам омогућимо да се осећате сигурно, пријатно и удобно током читавог боравка.

Наш тим окупља низ стручњака почевши од инжењера, архитеката, електричара, столара, до водоинсталатера и других професионалаца, који вам свакодневно стоје на располагању.

КОНТАКТ

Александра

Весовић

Служба за техничке послове

+381 11 36 00 334

tehnika@dipos.rs

Одржавање објекта

Хитне интервенције

Услуге чишћења

Физичко обезбеђење објеката

Услуге уређења и одржавања зелених површина

Консултантске и пројектантске услуге

Одржавање објекта

Текуће одржавање – Нашим Закупцима пружамо услугу текућег одржавања непокретности. Услуга текућег одржавања подразумева извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају употребом објекта или ради отклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно, свих радова којима се обезбеђује одржавање објекта на задовољавајућем нивоу употребљивости.

Инвестиционо одржавање – Нашим Закупцима пружамо услугу инвестиционог одржавања непокретности. Услуга инвестиционог одржавања подразумева извођење грађевинско-занатских радова, односно других радова зависно од врсте објекта, а у циљу побољшања услова коришћења објекта у току експлоатације.

Хитне интервенције

Хитне интервенције – нашим Закупцима пружамо услугу хитних интервенција на непокретностима, а везано за грађевинско-занатске и инсталатерске радове.

Услуге чишћења

Услуге чишћења – нашим Закупцима пружамо услуге чишћења и одржавања пословног простора, канцеларија и читавих пословних зграда.

Физичко обезбеђење објеката

Физичко обезбеђење – нашим Закупцима пружамо услугу физичког обезбеђења закупљених непокретности.

Услуге уређења и одржавања зелених површина

Услуге уређења и одржавања зелених површина – нашим Закупцима пружамо услугу одржавања дворишта у смислу садње цвећа, сече грана, сетве травног семена, кошења и одржавања травњака, орезивања шибља и дрвећа…

Консултантске и пројектантске услуге

Уређење дворишта и зелених површина – Нашим Закупцима пружамо консултантске и пројектантске услуге за уређење дворишта и зелених површина.

Архитектонско-грађевински и инсталатерски послови – Нашим Закупцима пружам консултантске и пројектантске услуге за архитектонско-грађевинске и инсталатерске послове.

ШТА КАЖУ НАШИ КЛИЈЕНТИ И ПАРТНЕРИ