VESTI

Održan seminar za zaposlene u Dipos-u

25.03.2019.Događaji

U subotu 23.03.2019.godine, u Klubu poslanika u Tolstojevoj ulici u Beogradu, za sve zaposlene u Društvu za iznajmljivanje nekretnina  „Dipos“ d.o.o. Beograd organizovan je seminar sa temom „Organizaciona kultura i komunikacija“.

Seminar je održan u organizaciji konsultanata iz društva „Per Momentum“ Beograd, specijalizovanog za pružanje konsultantskih usluga usmerenih ka sprovođenju strategije razvoja i inovacija, kao  i ka poboljšanju sociološko-psiholoških faktora unutar privrednih društava.  

Predavači na seminaru su bili dr Hajdana Glomazić, naučni saradnik Instituta za sociološka i kriminološka istraživanja u Beogradu i Zoran Marković, direktor društva “Per Momentum” iz Beograda.

Korporativna kultura, poslovna strategija, marketing i digitalna transformacija su samo neke od tema iz delokruga rada „Per Momentum“-a.

Nakon dobrodošlice i upoznavanja prisutnih sa programom seminara, predavači su otpočeli sa prvom temom, predstavljanjem metode “PASSION”. Ova metoda, čiji je kreator gospodin Zoran Marković, između ostalog govori i o fizičko-psihološkoj i socijalnoj dimenziji radnog okruženja, posvećenosti ostvarivanju zajedničkih ciljeva i načinima rukovođenja.

Drugi deo programa seminara je bio posvećen organizacionoj kulturi i komunikaciji u društvu „Dipos“ d.o.o. Beograd.

Seminar je osmišljen i realizovan kroz interaktivno učešće prisutnih u navedenim temama.

Zaposleni su ovaj seminar vrlo pozitivno ocenili, a posebno su istakli  da su načini i aspekti poboljšanja rada, komunikacije i organizacione kulture bili veoma dobro predstavljeni i od velike koristi za dalji rad društva “Dipos” d.o.o. Beograd.

dipos, nekretnine beograd, dipos nekretnine, seminar, dipos beograd
dipos, nekretnine beograd, dipos nekretnine, seminar, dipos beograd
dipos, nekretnine beograd, dipos nekretnine, seminar, dipos beograd
dipos, nekretnine beograd, dipos nekretnine, seminar, dipos beograd
dipos, nekretnine beograd, dipos nekretnine, seminar, dipos beograd
dipos, nekretnine beograd, dipos nekretnine, seminar, dipos beograd
dipos, nekretnine beograd, dipos nekretnine, seminar, dipos beograd
dipos, nekretnine beograd, dipos nekretnine, seminar, dipos beograd