ВЕСТИ

Потписан Уговор између Републике Србије и друштва Дипос

10.04.2018.Вести, Догађаји

Дана 27.03.2018. године измедју Републике Србије и Друштва за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд потписан је нови Уговор о давању на привремено коришћење, управљање и одржавање непокретности у власништву Републике Србије намењених за смештај страних дипломатско-конзуларних представништава, дипломатских и других представника, трговинских и других представништава и представника у Републици Србији.

У име  привредног друштва „Дипос“ д.о.о. Београд Уговор је потписао директор друштва господин Ђоко Кривокапић, док је у име Републике Србије Уговор потписао  директор Републичке дирекције за имовину Републике Србије, господин Јован Воркапић.

Наведени Уговор потписан је у складу са Закључком Владе РС  05 Број: 464-2699/2018 који је Влада донела дана 22.03.2018. године.

Потписивањем новог Уговора са Републиком Србијом привредно друштво „Дипос“ д.о.о. Београд наставља са коришћењем непокретности у јавној својини, намењених за смештај страних дипломатско-конзуларних представништава, дипломатских и других представника, трговинских и других представништава и представника у Републици Србији, тачније са издавањем у закуп и одржавањем предметних непокретности страним дипломатско-конзуларним представништвима, дипломатским и другим представницима, трговинским и другим представништвима и представницима у Републици Србији, као и домаћим правним и физичким лицима, а све у складу са предметним Закључком Владе Републике Србије и закљученим Уговором

republika srbija i dipos, nekreine dipos, dipos, beograd nekretnine