VESTI

Potpisan Ugovor između Republike Srbije i društva Dipos

10.04.2018.Vesti, Događaji

Dana 27.03.2018. godine izmedju Republike Srbije i Društva za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd potpisan je novi Ugovor o davanju na privremeno korišćenje, upravljanje i održavanje nepokretnosti u vlasništvu Republike Srbije namenjenih za smeštaj stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava, diplomatskih i drugih predstavnika, trgovinskih i drugih predstavništava i predstavnika u Republici Srbiji.

U ime  privrednog društva „Dipos“ d.o.o. Beograd Ugovor je potpisao direktor društva gospodin Đoko Krivokapić, dok je u ime Republike Srbije Ugovor potpisao  direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, gospodin Jovan Vorkapić.

Navedeni Ugovor potpisan je u skladu sa Zaključkom Vlade RS  05 Broj: 464-2699/2018 koji je Vlada donela dana 22.03.2018. godine.

Potpisivanjem novog Ugovora sa Republikom Srbijom privredno društvo „Dipos“ d.o.o. Beograd nastavlja sa korišćenjem nepokretnosti u javnoj svojini, namenjenih za smeštaj stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava, diplomatskih i drugih predstavnika, trgovinskih i drugih predstavništava i predstavnika u Republici Srbiji, tačnije sa izdavanjem u zakup i održavanjem predmetnih nepokretnosti stranim diplomatsko-konzularnim predstavništvima, diplomatskim i drugim predstavnicima, trgovinskim i drugim predstavništvima i predstavnicima u Republici Srbiji, kao i domaćim pravnim i fizičkim licima, a sve u skladu sa predmetnim Zaključkom Vlade Republike Srbije i zaključenim Ugovorom

republika srbija i dipos, nekreine dipos, dipos, beograd nekretnine