VESTI

Radna poseta Internacionalne škole u Beogradu

23.03.2018.Vesti, Događaji

Izmedju predstavnika Internacionalne škole u Beogradu i Društva za iznajmljivanje nekretnina “Dipos” d.o.o. Beograd održan je dana 14.03.2018. godine sastanak u prostorijama Društva na temu  unapredjenja poslovne saradnje, imajući u vidu činjenicu da Internacionalna škola u Beogradu koristi već dugi niz godina nepokretnosti u svojini Republike Srbije, a kojima upravlja društvo “Dipos” d.o.o. Beograd.

Predstavnike Internacionalne škole u Beogradu i direktora Škole, gospodina Roberta Risch, su ugostili direktor društva “Dipos” d.o.o. Beograd, gospodin Đoko Krivokapić  i Zamenik direktora, gospodja Ivana Milosavljević.

Tokom sastanka iskazano je veliko zadovoljstvo obeju strana dosadašnjom saradnjom i utvrdjeni su principi za unapredjenje iste u narednom periodu.

S obzirom na značajne imovinske resurse u svojini Republike Srbije kojima Društvo za iznajmljivanje nekretnina “Dipos” d.o.o. Beograd raspolaže, kao i set usluga koje pruža u pogledu održavanja istih, obe strane su u prijateljskom razgovoru sagledale velike potencijale za poboljšanje,  proširenje i unapredjenje poslovne saradnje.

dipos, internacionalna škola beograd, nekretnine beograd, dipos nekretnine