ВЕСТИ

Сертификација БИСНОДЕ

18.05.2018.Вести, Догађаји

Друштво за изнајмљивање некретнина “Дипос” д.о.о. Београд је на основу најновије категоризације и финансијске анализе претходне три пословне године ( 2014, 2015 и 2016 ), које врши компанија Бисноде, добило медјународни Сертификат бонитетне изврсности рејтинга ААА за 2017. годину, као једно од најуспешнијих предузећа у својој делатности и у Републици Србији.

Добијањем медјународног Сертификата бонитетне изврсности рејтинга ААА за 2017.годину, Друштво за изнајмљивање некретнина “Дипос” д.о.о. Београд се придружило групи Бисноде бонитетно изврсних компанија.

Добијени Сертификат је доказ нашег успешног пословања и један је од најважнијих ЕВРОПСКИХ СТАНДАРДА КОЈИМА СЕ ДЕФИНИШЕ КВАЛИТЕТ ПОСЛОВАЊА.

Оцена бонитетне изврсности представља натпросечну бонитетну вредност предузећа – привредних субјеката.

Темељи се на завршним рачунима привредних субјеката за последњу финансијску годину и предвиђа сигурност пословања у наредних дванаест месеци.

Сертификација је устаљена пракса у међународном окружењу, на основу које привредни субјекти јаче утврђују свој углед и поверење у домаћем и страном пословном окружењу.

Добитници сертификата на овај начин добијају и додатно поверење својих пословних партнера.

Групација Бисноде има дугогодишње искуство у додели сертификата бонитетне изврсности у европским земљама: Шведској, Норвешкој, Финској, Данској, Словенији, Хрватској, Србији, Босни и Херцеговини, Чешкој и Мађарској. Од сада ће се сертификација спроводити на нивоу групе од 18 европских земаља у којима Бисноде послује. © БОНИТЕТНИ

Добијањем овог Сертификата друштво “Дипос” д.о.о. Београд се сврстава у сам врх домаће привреде и стаје раме уз раме са привредним друштвима из ЕУ, по квалитетном и одговорном пословању.

Ово је још само један доказ да је привредно друштво “Дипос” д.о.о. Београд ликвидно, солвентно, економски стабилно предузеће, а самим тим и поуздан и пожељан партнер за сарадњу.
Поседовање овог сертификата је још само један од доказа да привредно друштво “Дипос” д.о.о. Београд одговорно и квалитетно послује већ дуги низ година, постижући у свом раду ефикасност и профитабилност.

Привредно друштво “Дипос” д.о.о. Београд у настојању да постигнути успех оправда нових успесима, има тенденцију да и у наредним пословним годинама буде носилац оваквог Сертификата, као и да настави да улаже све потребне напоре како би одржало имиџ сигурног и поузданог пословног партнера и својим успехом допринело развоју српске привреде.

bisnode, dipos beograd, bisnode sertifikat, dipos nekretnine, nekretnine beograd