VESTI

Ulaganje u korporativnu i organizacionu kulturu jedan od primarnih ciljeva društva Dipos

04.10.2018.Vesti, Događaji

Društvo za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd je u svom Programu poslovanja za 2018. godinu predvidelo i planiralo niz aktivnosti usmerenih na poboljšanje korporativne kulture i korporativnog identiteta Društva.

U skladu sa strateškim dokumentima Društva, predviđeno je preduzimanje aktivnosti koje će pomoći unapređenju korporativnih standarda, kako bi se na najefikasniji način upravljalo komunikacijom, učinkom, kvalitetom radnih procesa i ljudskim resursima.

U tom duhu, Društvo za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd je započelo i proces pripreme za dobijanje sertifikata ISO 9001:2015.

Zaposleni u Društvu su dana 01.10.2018. godine imali zadovoljstvo da prisustvuju predavanju i obuci na temu „Upoznavanje sa standardima ISO 9001:2015 i jedinstvenom strukturom standarda prema Annex SL“.

Takodje, Društvo za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd je započelo i proces kreiranja nove, moderne i agilne organizacione kulture Društva, a u težnji da svoj rad i poslovanje upodobi sa novim i modernim trendovima poslovanja.

Društvo nastoji da kreira autentičnu filozofiju poslovanja i  da na taj način doprinese izgradnji svog jedinstvenog i pozitivnog imidža, da poveća svoju produktivnost i efikasnost, kao i zadovoljstvo zaposlenih.

U nastojanju da zadati ciljevi budu sprovedeni u delo, u Društvu je sproveden Projekat pod nazivom „Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih različitim aspektima posla“.

Prezentaciju o rezultatima istraživanja je angažovani tim stručnjaka dana 02.10.2018. godine održao menadžmentu i zaposlenima u Društvu.

Brigom o našim poslovnim partnerima i zakupcima i unapredjenjem paketa usluga, težimo svim snagama da postanemo moderna organizacija koja se u pružanju usluga izdvaja od konkurencije, organizacija koja stimuliše inovacije, sistemski integrisana, bazirana na znanju i uvek na raspolaganju svojim klijentima.

dipos, korporativna kultura, dipos nekrenine, nekretnine beograd
dipos, korporativna kultura, dipos nekrenine, nekretnine beograd
dipos, korporativna kultura, dipos nekrenine, nekretnine beograd
dipos, korporativna kultura, dipos nekrenine, nekretnine beograd