ПРИЧЕ ИЗ НАШЕ РИЗНИЦЕ ЗДАЊА

Делиградска 13

Шкаркина вила

Кућа чешког инжењера Рихарда Шкарке, директора филијале Прашке кредитне банке у Београду, изграђена је 1926-1927. године, као репрезентативна градска вила. Пројектовао ју је Драгиша Брашован, једна од водећих личности српске архитектуре између два светска рата. Вила представља пример архитектуре београдског грађанског друштва и дело је Брашовановог предмодернистичког периода.

Шкаркина вила је објекат значајне архитектонске и културно-историјске вредности. Уз Генчићеву кућу, она представља најуспелији пример Брашованове архитектуре градских вила, а као једна од ретких грађевина романтичарског духа, заузима изузетно место у београдској међуратној архитектури.