KO SMO MI

Mi smo Dipos, privredno društvo koje se bavi upravljanjem, izdavanjem i održavanjem nekretnina u vlasništvu Republike Srbije, prvenstveno namenjenih potrebama smeštaja diplomatske i međunarodne poslovne zajednice u Srbiji.

ZAŠTO IZABRATI BAŠ NAS?

Republika Srbija nam je poverila upravljanje najvrednijim nekretninama u Beogradu, a klijenti brigu o kvalitetu stanovanja i poslovnog života u Srbiji.

Predstavnicima diplomatskog kora i njihovim porodicama, stranim predstavništvima, međunarodnim organizacijama i domaćim pravnim i fizičkim licima nudimo mogućnost da rade i žive u nekim od najlepših zdanja u glavnom gradu Srbije.

Kao osnivač privrednog društva Dipos, Republika Srbija nam je poverila na upravljanje portfolio od preko 300 vila, zgrada, rezidencija, stanova i poslovnih prostora na najatraktivnijim lokacijama u Beogradu.

VIZIJA

Profesionalnim pristupom, konstantnim usavršavanjem kadrova, unapređenjem usluga i superiornom ponudom želimo da uvek budemo prvi izbor i pouzdan partner diplomatskoj, kao i međunarodnoj i domaćoj poslovnoj zajednici u Republici Srbiji pri odabiru nepokretnosti za njihove poslovne i životne potrebe.

Želimo da budemo:

 • Organizacija koja stimuliše nove ideje
 • Organizacija koja neumorno sluša potrebe klijenata i integriše ih u svoje interne procese u cilju kontinuiranog poboljšanja usluga
 • Da uvek budemo na raspolaganju klijentima

Ne želimo da pratimo trendove. Želimo da ih, u sinergiji sa klijentima, kreiramo.

Naša posvećenost unapređenju kvaliteta života i rada naših zakupaca, uvećanju vrednosti državne imovine koju nam je Republika Srbija poverila na upravljanje, kao i etičkom, odgovornom i profesionalnom poslovanju, čine srž naše poslovne filozofije.

MISIJA

Poučeni jedinstvenim iskustvom, kao i višedecenijskom tradicijom koja nas obavezuje, naša misija je da stranim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i međunarodnoj i domaćoj poslovnoj zajednici u Beogradu i njihovim članovima obezbedimo, da na lak i brz način pronađu i iznajme nekretninu koja zadovoljava sve njihove radne i životne potrebe.

Kako bismo osigurali ispunjenje naše misije, u svim aktivnostima koje obavljamo, dosledno se pridržavamo sledećih načela:

Kvalitet i zadovoljstvo klijenata

 • Visok kvalitet naših usluga u skladu sa međunarodnim standardima
 • Zadovoljstvo korisnika je naš primarni cilj. Postižemo ga uz negovanje partnerskih odnosa, kroz međusobnu razmenu iskustava, znanja i zajedničko rešavanje eventualno nastalih problema
 • Redovno preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom sa ciljem unapređenja svih procesa rada Društva

Konkurentnost i profitabilnost

 • Održavanje konkurentnosti na tržištu stalnim unapređenjem i inoviranjem usluga i procesa rada
 • Održavanje i jačanje privredne stabilnosti Društva i kontinuiranog rasta poslovne dobiti

Reputacija i društveno odgovorno poslovanje

 • Poverenje i ugled kod poslovnih partnera, korisnika usluga, svih zainteresovanih strana na tržištu nekretnina, kao i celokupne društvene zajednice
 • Negovanje profesionalnih odnosa sa korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama

Unapređenje internih procesa rada i znanja kadrova

 • Kontinuirano ulaganje u unapređenje znanja i veština zaposlenih kako bi se postigla optimalna efikasnost i efektivnost
 • Blagovremeno i adekvatno planiranje svih aktivnosti
 • Obezbeđivanje uslova i ambijenta za kreativan i timski rad
 • Uspostavljanje dobre interne i eksterne komunikacije u cilju prenošenja vrednosti, znanja i informacija
 •  Posvećenost svih zaposlenih usvajanju jedinstvenog sistema vrednosti Društva koji počiva na principima integriteta, poslovne etike, poštovanja, posvećenosti i odgovornosti prema kolegama i klijentima i kontinuiranom unapređenju kvaliteta usluga koje pružamo
 •  Odgovornost svih zaposlenih u postupanju i ophođenju sa klijentima, poslovnom i širom društvenom zajednicom
 • Neprekidno podizanje svesti zaposlenih o značaju izlaženja u susret potrebama i očekivanjima klijenata
 • Kontinuiran rad na izgradnji odnosa poverenja sa klijentima, što predstavlja osnov uspešnog poslovanja
 •  Uvećanje zadovoljstva zaposlenih čijom će se motivacijom postići veća efikasnost rada
 • Kontinuirana briga i stvaranje preduslova za sigurniji način rada i očuvanje zdravlja i života zaposlenih

POZNAJEMO VAŠE POTREBE

Imamo više od pedeset godina iskustva u pružanju usluga iznajmljivanja, upravljanja i održavanja nepokretnosti namenjenih prvenstveno diplomatskim i drugim stranim misijama. To nam omogućava da u potpunosti razumemo vaše specifične potrebe i da među širokim spektrom jedinstvenih nekretnina iz našeg portfolija pronađemo najadekvatniju za vaše poslovne i životne potrebe.

NAŠ TIM

Naš tim čine iskusni, posvećeni i efikasni profesionalci koji prepoznaju i razumeju sve vaše potrebe i koji će uložiti svu svoju energiju i znanje da ih zadovolje i ispune.

Bojana Martinović

Direktorka

office@dipos.rs

Ivana Milosavljević

Zamenica direktorke

office@dipos.rs

Svetlana Grujanić

Direktorka Službe za poslove zakupa, komercijalne poslove i marketing

zakup@dipos.rs

Katarina Dvizac

Direktorka Službe za pravne poslove

pravna@dipos.rs

Verica Dujović

Direktorka Službe za ekonomsko-finansijske poslove

finansije@dipos.rs

Jovan Roganović

Direktor Službe za tehničke poslove

tehnika@dipos.rs

Marija Ivanović

Direktorka Službe za opšte poslove i logistiku

logistika@dipos.rs

ŠTA KAŽU NAŠI KLIJENTI I PARTNERI