КО СМО МИ

Ми смо Дипос, привредно друштво које се бави управљањем, издавањем и одржавањем некретнина у власништву Републике Србије, првенствено намењених потребама смештаја дипломатске и међународне пословне заједнице у Србији.

ЗАШТО ИЗАБРАТИ БАШ НАС?

Република Србија нам је поверила управљање највреднијим некретнинама у Београду, а клијенти бригу о квалитету становања и пословног живота у Србији.

Представницима дипломатског кора и њиховим породицама, страним представништвима, међународним организацијама и домаћим правним и физичким лицима нудимо могућност да раде и живе у неким од најлепших здања у главном граду Србије.

Као оснивач привредног друштва Дипос, Република Србија нам је поверила на управљање портфолио од преко 300 вила, зграда, резиденција, станова и пословних простора на најатрактивнијим локацијама у Београду.

ВИЗИЈА

Професионалним приступом, константним усавршавањем кадрова, унапређењем услуга и супериорном понудом желимо да увек будемо први избор и поуздан партнер дипломатској, као и међународној и домаћој пословној заједници у Републици Србији при одабиру непокретности за њихове пословне и животне потребе.

Желимо да будемо:

 • Организација која стимулише нове идеје
 • Организација која неуморно слуша потребе клијената и интегрише их у своје интерне процесе у циљу континуираног побољшања услуга
 • Да увек будемо на располагању клијентима

Не желимо да пратимо трендове. Желимо да их, у синергији са клијентима, креирамо.

Наша посвећеност унапређењу квалитета живота и рада наших закупаца, увећању вредности државне имовине коју нам је Република Србија поверила на управљање, као и етичком, одговорном и професионалном пословању, чине срж наше пословне филозофије.

МИСИЈА

Поучени јединственим искуством, као и вишедеценијском традицијом која нас обавезује, наша мисија је да страним дипломатско-конзуларним представништвима и међународној и домаћој пословној заједници у Београду и њиховим члановима обезбедимо, да на лак и брз начин пронађу и изнајме некретнину која задовољава све њихове радне и животне потребе.

Како бисмо осигурали испуњење наше мисије, у свим активностима које обављамо, доследно се придржавамо следећих начела:

Квалитет и задовољство клијената

 • Висок квалитет наших услуга у складу са међународним стандардима
 • Задовољство корисника је наш примарни циљ. Постижемо га уз неговање партнерских односа, кроз међусобну размену искустава, знања и заједничко решавање евентуално насталих проблема
 • Редовно преиспитивање система управљања квалитетом са циљем унапређења свих процеса рада Друштва

Конкурентност и профитабилност

 • Одржавање конкурентности на тржишту сталним унапређењем и иновирањем услуга и процеса рада
 • Одржавање и јачање привредне стабилности Друштва и континуираног раста пословне добити

Репутација и друштвено одговорно пословање

 • Поверење и углед код пословних партнера, корисника услуга, свих заинтересованих страна на тржишту некретнина, као и целокупне друштвене заједнице
 • Неговање професионалних односа са корисницима и осталим заинтересованим странама

Унапређење интерних процеса рада и знања кадрова

 • Континуирано улагање у унапређење знања и вештина запослених како би се постигла оптимална ефикасност и ефективност
 • Благовремено и адекватно планирање свих активности
 • Обезбеђивање услова и амбијента за креативан и тимски рад
 • Успостављање добре интерне и екстерне комуникације у циљу преношења вредности, знања и информација
 •  Посвећеност свих запослених усвајању јединственог система вредности Друштва који почива на принципима интегритета, пословне етике, поштовања, посвећености и одговорности према колегама и клијентима и континуираном унапређењу квалитета услуга које пружамо
 •  Одговорност свих запослених у поступању и опхођењу са клијентима, пословном и широм друштвеном заједницом
 • Непрекидно подизање свести запослених о значају излажења у сусрет потребама и очекивањима клијената
 • Континуиран рад на изградњи односа поверења са клијентима, што представља основ успешног пословања
 •  Увећање задовољства запослених чијом ће се мотивацијом постићи већа ефикасност рада
 • Континуирана брига и стварање предуслова за сигурнији начин рада и очување здравља и живота запослених

ПОЗНАЈЕМО ВАШЕ ПОТРЕБЕ

Имамо више од педесет година искуства у пружању услуга изнајмљивања, управљања и одржавања непокретности намењених првенствено дипломатским и другим страним мисијама. То нам омогућава да у потпуности разумемо ваше специфичне потребе и да међу широким спектром јединствених некретнина из нашег портфолија пронађемо најадекватнију за ваше пословне и животне потребе.

НАШ ТИМ

Наш тим чине искусни, посвећени и ефикасни професионалци који препознају и разумеју све ваше потребе и који ће уложити сву своју енергију и знање да их задовоље и испуне.

Бојана Мартиновић

Директорка

office@dipos.rs

Ивана Милосављевић

Заменица директорке

office@dipos.rs

Светлана Грујанић

Директорка Службе за послове закупа, комерцијалне послове и маркетинг

zakup@dipos.rs

Катарина Двизац

Директорка Службе за правне послове

pravna@dipos.rs

Верица Дујовић

Директорка Службе за економско-финансијске послове

finansije@dipos.rs

Јован Рогановић

Директор Службе за техничке послове

tehnika@dipos.rs

Марија Ивановић

Директорка Службе за опште послове и логистику

logistika@dipos.rs

ШТА КАЖУ НАШИ КЛИЈЕНТИ И ПАРТНЕРИ