КОНТАКТ

Адреса Сердар Јола 17

Поштански број 11040 Београд

ПИБ Друштва 100124343

Матични број Друштва 17174452

Телефон централе Друштва 011 3600 300

Попуните формулар за online поруку

2 + 12 =

Кабинет директора
Контакт телефон: 011 3600 313Е-маил: office@dipos.rs
Заменик директора
Контакт телефон: 011 3600 315Е-маил: office@dipos.rs, ivana.milosavljevic@dipos.rs
Служба за послове закупа, комерцијалне послове и маркетинг
Контакт телефон: 011 3600 331Е-маил: zakup@dipos.rs, rent@dipos.rs
Служба за правне послове
Контакт телефон: 011 3600 326Е-маил: pravna@dipos.rs
Служба за економско-финансијске послове
Контакт телефон: 011 3600 375Е-маил: finansije@dipos.rs, finansijskaoperativa@dipos.rs
Служба за техничке послове
Контакт телефон: 011 3600 334Е-маил: tehnika@dipos.rs
Служба за опште послове и логистику
Контакт телефон: 011 3600 312Е-маил: logistika@dipos.rs