НЕКРЕТНИНЕ РАСПОЛОЖИВЕ ЗА ЗАКУП ДОМАЋИМ ЛИЦИМА

Светозара Марковића бр. 46

09.09.2022.
No items found

УСЛОВИ ЗАКУПА

  • Начин издавања у закуп: непосредна погодба
  • Период издавања у закуп: 1 до 3 године
  • Обавеза коришћења непокретности по утврђеној намени
  • Обавеза уплате депозита у висини од 1 до 3 месечне закупнине
  • Рок за подношење захтева за закуп је 8 дана од дана објављивања, а закључно са 16.09.2022. године до 23.59 ч
  • ЗАКУПОДАВАЦ: Друштво за изнајмљивање некретнина Дипос д.о.о. Београд

Контакт

Служба за послове закупа, комерцијалне послове и макретинг

Заказивање термина за разгледање непокретности:

+381 11 36 00 333, +381 11 36 00 372 , +381 11 36 00 331

zakup@dipos.rs

Разгледање непокретности се врши за време трајања огласа, сваког радног дана, у термину од 9 до 15 часова.

Напомена

Податке о личности Подносиоца захтева за закуп непокретности, Друштво за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд обрађује искључиво у складу са Политиком приватности Друштва, са којом се можете упознати ОВДЕ.

Трајање огласа
је истекло