НЕКРЕТНИНЕ РАСПОЛОЖИВЕ ЗА ЗАКУП ДОМАЋИМ ЛИЦИМА

Бањичких жртава

04.08.2020.

Тип непокретности: Објекат

Локација, Општина: Савски венац

Адреса: Бањичких жртава

Површина: Објекат - 580,05 м², гаража - 61,28 м², укупно: 641,33 м²

Намена: Пословање

Намештеност: Ненамештен

Структура: Су + П + И

Двориште: Да

Гаража: Да - 61,28 м²

Тераса: Да

Собе: 15

Купатило/Тоалет: 5/1

Врста грејања: Нафта

УСЛОВИ ЗАКУПА

  • Начин издавања у закуп: непосредна погодба
  • Период издавања у закуп: 1 до 10 година
  • Обавеза коришћења непокретности по утврђеној намени
  • Обавеза уплате депозита у висини од 1 до 3 месечне закупнине
  • Рок важења огласа: 15 дана од дана објављивања
  • Рок за подношење захтева за закуп је 15 дана од дана објављивања, а закључно са 18.08.2020. године
  • ЗАКУПОДАВАЦ: Друштво за изнајмљивање некретнина Дипос д.о.о. Београд

Контакт

Служба за комерцијалне послове и макретинг

Заказивање термина за разгледање непокретности:

+381 11 36 00 333, +381 11 36 00 372 , +381 11 36 00 331

закуп@дипос.рс

Разгледање непокретности могуће је сваког радног дана од 08:00 до 16:00

Напомена

Објекат се издаје у закуп у виђеном стању.

Објекти

Тренутно нема расположивих објеката овог типа

Трајање огласа
је истекло