НЕКРЕТНИНЕ РАСПОЛОЖИВЕ ЗА ЗАКУП ДОМАЋИМ ЛИЦИМА

Булевар краља Александра

28.01.2019.

Тип непокретности: Пословни простор-локал

Локација, Општина: Звездара

Адреса: Булевар краља Александра

Површина: 528,55 м2 (приземље 437,56 м2; сутерен 90,99 м2)

Намена: Пословање

Намештеност: Ненамештен

Спрат: Приземље

Гаража: Не

Лифт: Не

Тераса: Не

Купатило/Тоалет: 0/2

Врста грејања: Централно

УСЛОВИ ЗАКУПА

  • Начин издавања у закуп: непосредна погодба
  • Период издавања у закуп: 1 до 5 година
  • Обавеза коришћења непокретности по утврђеној намени
  • Обавеза уплате депозита у висини од 1 до 3 месечне закупнине
  • Рок за важења огласа: 15 дана од дана објављивања
  • Рок за подношење захтева за закуп је 15 дана од дана објављивања, а закључно са 11.02.2019.
  • ЗАКУПОДАВАЦ: Друштво за изнајмљивање некретнина Дипос д.о.о. Београд

Контакт

Разгледање објекта могуће је сваког радног дана од 08:00 до 16:00

закуп@дипос.рс

Напомена

Пословни простори

Тренутно нема расположивих објеката овог типа

Трајање огласа
је истекло