НЕКРЕТНИНЕ РАСПОЛОЖИВЕ ЗА ЗАКУП ДОМАЋИМ ЛИЦИМА

Симина /Доситејева

08.01.2019.

Тип непокретности: Објекат

Локација, Општина: Стари град

Адреса: Симина /Доситејева

Површина: 1.733,90 м²

Намена: пословање

Намештеност: Ненамештен

Структура: Су + П+ИИ + Пк

Двориште: Не

Гаража: Не

Паркинг: Да (улични)

Terasa: Da

Собе: 15+

Купатило/Тоалет: 2/6

Врста грејања: етажно (нафта)

УСЛОВИ ЗАКУПА

  • Начин издавања у закуп: непосредна погодба
  • Период издавања у закуп: 1 – 10 година
  • Обавеза коришћења непокретности по утврђеној намени
  • Обавеза уплате депозита
  • Начин издавања у закуп: непосредна погодба
  • Рок за подношење захтева за закуп је 15 дана од дана објављивања, а закључно са 22.01.2019. године
  • ЗАКУПОДАВАЦ: Друштво за изнајмљивање некретнина Дипос д.о.о. Београд

Контакт

Разгледање објекта могуће је сваког радног дана од 08:00 до 16:00

закуп@дипос.рс

Напомена

Објекти

Тренутно нема расположивих објеката овог типа

Трајање огласа
је истекло