НЕКРЕТНИНЕ РАСПОЛОЖИВЕ ЗА ЗАКУП ДОМАЋИМ ЛИЦИМА

Пере Тодоровића

25.01.2021.

Тип непокретности: Стан

Локација, Општина: Чукарица

Адреса: Пере Тодоровића

Површина: 76,00 м²

Намена: Становање

Намештеност Ненамештен

Спратност: ИИ

Паркинг: Да, улични

Тераса; Да

Структура: Троипособан

Собе: 4

Куптатило/Тоалет: 1/1

Врста грејања: Централно

УСЛОВИ ЗАКУПА

  • Начин издавања у закуп: непосредна погодба
  • Период издавања у закуп: 1 до 5 година
  • Обавеза коришћења непокретности по утврђеној намени
  • Обавеза уплате депозита у висини од 1 до 3 месечне закупнине
  • Рок за подношење захтева за закуп је 15 дана од дана објављивања, а закључно са 08.02.2021. године
  • ЗАКУПОДАВАЦ: Друштво за изнајмљивање некретнина Дипос д.о.о. Београд

Контакт

Служба за комерцијалне послове и макретинг

Заказивање термина за разгледање непокретности:

+381 11 36 00 333, +381 11 36 00 372 , +381 11 36 00 331

закуп@дипос.рс

Разгледање непокретности могуће је сваког радног дана од 08:00 до 16:00

Напомена

Трајање огласа
је истекло