USLOVI KORIŠĆENJA

Zahvaljujemo Vam se na poseti našem veb-sajtu www.dipos.rs. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog internet sajta podleže uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite sajt.

Odgovornost za sadržaj

Mi, kao pružaoci usluga u skladu sa relevantnim propisima Republike Srbije, odgovorni smo za sadržaj koji nudimo na našoj veb lokaciji, pa smo stoga isti pripremili veoma pažljivo.

Ipak, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za tačnost, potpunost ili blagovremenost ponuđenih informacija. Takođe, ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu koja direktno ili indirektno proističe iz upotrebe ove veb lokacije, osim u slučaju da se šteta može pripisati nameri ili gruboj nepažnji.

Sadržaj veb sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na veb sajtu se mogu napraviti periodično, u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, društvo za iznajmljivanje nekretnina “Dipos” d.o.o. Beograd se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom veb sajtu. Takođe, Društvo ne garantuje da će veb sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je veb sajt kompatibilan sa Vašim hardverom ili softverom.

Izuzeće od odgovornosti

Veb sajt koristite na sopstveni rizik. Društvo za iznajmljivanje nekretnina “Dipos” d.o.o. Beograd nije odgovorno za materijalnu ili nematerijalnu, direktnu ili indirektnu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

Odgovornost za spoljne veze

Ova veb lokacija može da sadrži spoljne veze ili veze ka veb lokacijama kojima upravljaju treća lica. U vreme dodavanja spoljnih veza, nismo imali saznanja o bilo kakvim povredama zakona, a redovno proveravanje spoljnih sadržaja kako bi se to potvrdilo bez ikakvog opravdanog razloga za sumnju na povredu, nije naša zakonska obaveza, niti je takvo ponašanje opravdano. Sadržaj koji je povezan sa spoljnim vezama je van naše kontrole ili našeg uticaja, pa zbog toga ne preuzimamo nikakvu odgovornost za takav sadržaj. Dalje, mi nismo vlasnici takvog sadržaja i stoga se izričito distanciramo od informacija sadržanih na takvim stranicama. Ako saznamo za bilo kakve povrede, učinićemo sve što možemo, kako bismo što pre uklonili predmetni sadržaj.

Autorska i srodna prava

Sadržaj koji objavi društvo za iznajmljivanje nekretnina “Dipos” d.o.o. Beograd na ovoj veb lokaciji (naročito tekstovi, ilustracije i fotografije) podleže propisima o zaštiti prava intelektualne svojine Republike Srbije. Svaka druga upotreba, naročito umnožavanje, širenje i stavljanje na raspolaganje široj javnosti, zahteva našu prethodnu pisanu saglasnost. Autorska prava trećih lica se poštuju i podržavaju u svim slučajevima gde mi nismo vlasnici ili autori predmetnog sadržaja.