ВЕСТИ

Дипломатска колонија сија новим светлом

02.11.2018.Вести

Друштво за изнајмљивање некретнина Дипос д.о.о. Београд је реализовало још једну у низу активности на улепшавању амбијенталне целине Дипломатске колоније на Дедињу.

Пројекат улепшавања Дипломатске колоније, поред претходно реализованих радова, обухвата и демонтажу и замену старе уличне расвете новом и модерном.

Друштво ”Дипос” д.о.о. Београд се овим путем захваљује ЈКП ”Јавно осветљење” Београд на извођењу радова замене старе уличне расвете новом, чиме је квалитет живота и рада у истој значајно унапређен.

Друштво за изнајмљивање некретнина ”Дипос” д.о.о. Београд ће наставити са радовима на улепшавању, модернизацији и подизању нивоа функционалности  живота и рада у Дипломатској колонији на Дедињу.

diplomatska kolonija dedinje, dipos nekretnine, nekretnine beograd
diplomatska kolonija dedinje, dipos nekretnine, nekretnine beograd
diplomatska kolonija dedinje, dipos nekretnine, nekretnine beograd
diplomatska kolonija dedinje, dipos nekretnine, nekretnine beograd
diplomatska kolonija dedinje, dipos nekretnine, nekretnine beograd
diplomatska kolonija dedinje, dipos nekretnine, nekretnine beograd