ВЕСТИ

Дипос добио међународни сертификат ИСО 9001:2015

09.04.2019.Вести

Друштво за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд је дана 08.04.2019. године постало власник међународног сертификата ИСО 9001:2015.

Након успешног оцењивања система менаџмента квалитетом према захтевима ИСО стандарда, а које је обавило независно акредитовано сертификационо тело „ДАС Цертифицатион“ Лтд. са седиштем у Великој Британији, Друштву је додељен међународни сертификат ИСО 9001:2015.

Систем менаџмента квалитетом представља темељ за успостављање интегрисаног система квалитета заснованог на принципима међународног стандарда ИСО 9001:2015.

Стандардизација система менаџмента квалитетом према међународном стандарду ИСО 9001:2015 представља један од многих стратешких циљева, које је привредно друштво „Дипос“ успешно реализовало у протеклом периоду.

iso sertifikat, iso 9001, dipos iso, nekretnine beograd, dipos nekretnine
iso sertifikat, iso 9001, dipos iso, nekretnine beograd, dipos nekretnine
iso sertifikat, iso 9001, dipos iso, nekretnine beograd, dipos nekretnine