VESTI

Dipos dobio međunarodni sertifikat ISO 9001:2015

09.04.2019. Vesti

Društvo za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd je dana 08.04.2019. godine postalo vlasnik međunarodnog sertifikata ISO 9001:2015.

Nakon uspešnog ocenjivanja sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima ISO standarda, a koje je obavilo nezavisno akreditovano sertifikaciono telo „DAS Certification“ Ltd. sa sedištem u Velikoj Britaniji, Društvu je dodeljen međunarodni sertifikat ISO 9001:2015.

Sistem menadžmenta kvalitetom predstavlja temelj za uspostavljanje integrisanog sistema kvaliteta zasnovanog na principima međunarodnog standarda ISO 9001:2015.

Standardizacija sistema menadžmenta kvalitetom prema međunarodnom standardu ISO 9001:2015 predstavlja jedan od mnogih strateških ciljeva, koje je privredno društvo „Dipos“ uspešno realizovalo u proteklom periodu.