VESTI

DIPOS – vlasnik sertifikata ISO/IEC 27001:2013

30.12.2019.Vesti

Nakon uspešnog implementiranja sistema menadžmenta bezbednosti informacija u svom poslovanju, a zatim i ocenjivanja od strane nezavisnog akreditovanog sertifikacionog tela „Bureau Veritas Certification“, Društvo za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd je dana 30.12.2019. godine postalo vlasnik međunarodnog sertifikata ISO/IEC 27001:2013 sa dodatkom koji se odnosi i na zaštitu podataka o ličnosti čime se Društvo uvrstilo u red prvih pet klijenata u Srbiji koji su izvršili sertifikaciju na ovaj način.

Standard ISO/IEC 27001:2013 se primenjuje u različitim segmentima poslovanja i usko je povezan sa upravljanjem, kontrolom i klasifikacijom sigurnosti podataka, kontrolom i klasifikacijom izvora informacija, skladištenjem, distribucijom i čuvanjem istih.

Implementacijom sistema zaštite i bezbednosti informacija, Društvo za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd, sadašnjim i potencijalnim klijentima pruža uverenje da sa osetljivim podacima postupa odgovorno i da se isti koriste i distribuiraju profesionalno i sigurno.

dipos, iso standard, iso 9001, dipos nekretnine nekretnine beograd
dipos, iso standard, iso 9001, dipos nekretnine nekretnine beograd, dipos direktor, djoko krivokapic