ВЕСТИ

Дипос за зеленију Србију

22.02.2023.Вести

Ми у Друштву Дипос отпад третирамо као вредност, прераду отпада као индустрију, а значај рециклаже у циљу заштите животне средине и одговорност према Планети схватамо веома озбиљно.

Због тога смо у нашем Друштву поставили контејнер за скупљање папира, као једну од најпогоднијих сировина за рециклажу.

Папир може да се рециклира пет до седам пута, а осим што се тиме штеде природни ресурси и енергија, рециклажа отпадног папира 74 одсто мање загађује ваздух и 35 процената мање загађује воду него његова производња од сировог дрвета.

За зеленију Србију!