ВЕСТИ

Нови изглед Дипломатске колоније

31.10.2018.Вести

Друштво за изнајмљивање некретнина ”Дипос” д.о.о. Београд је у протеклом периоду извело обимне радове на реализацији пројекта улепшавања амбијенталне целине Дипломатске колоније на Дедињу.

У оквиру пројекта улепшавања амбијенталне целине приступило се поред осталог и новом обележавању непокретности које се налазе у улицама: Дипломатска колонија, Генерала Саве Грујића и Александра Стамболиског.

Обелележавање непокретности у наведеним улицама је изведено постављањем светлећих самостојећих тотема испред сваке непокретности. Поред тотема који су намењени за означавање непокретности, постављени су и тотеми смернице који имају функцију усмеривача до жељене дестинације.

Овим пројектом остварено је значајно побољшање изгледа амбијенталне целине и модернизације Дипломатске колоније на Дедињу. 

dipos, diplomatska kolonija dedinje, beograd nekretnine, dipos nekretnine
dipos, diplomatska kolonija dedinje, beograd nekretnine, dipos nekretnine
dipos, diplomatska kolonija dedinje, beograd nekretnine, dipos nekretnine
dipos, diplomatska kolonija dedinje, beograd nekretnine, dipos nekretnine
dipos, diplomatska kolonija dedinje, beograd nekretnine, dipos nekretnine
dipos, diplomatska kolonija dedinje, beograd nekretnine, dipos nekretnine
dipos, diplomatska kolonija dedinje, beograd nekretnine, dipos nekretnine
dipos, diplomatska kolonija dedinje, beograd nekretnine, dipos nekretnine