ВЕСТИ

Пословни резултати ДИПОС-а за И квартал 2021. године

23.04.2021.Вести

Друштво за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд је и током 2021. године наставило да активно спроводи праћење, мерење и оцењивање перформанси пословних процеса у циљу њиховог додатног унапређења, као и даљег раста и развоја Друштва.

Подаци говоре да је и током И квартала 2021. године Дипос постигао позитивне резултате, о чему говори и проценат непокретности које су издате у закуп, као и степен наплате потраживања Друштва.

На крају И квартала 2021. године, тачније на дан 31.03.2021. године, остварен је процена издатих непокретности у висини од 98,57%

На исти дан, 31.03.2021. године, степен наплате потраживања износио је 85,70%.

Остварени резултати запослене у Друштву за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд додатно мотивишу да и надаље одговорно раде на унапређењу перформанси пословних процеса Друштва, а исти уједно представљају добру гаранцију за реализацију планираних активности и остварење циљева Друштва и у наредном периоду.