VESTI

Poslovni rezultati DIPOS-a za I kvartal 2021. godine

23.04.2021.Vesti

Društvo za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd je i tokom 2021. godine nastavilo da aktivno sprovodi praćenje, merenje i ocenjivanje performansi poslovnih procesa u cilju njihovog dodatnog unapređenja, kao i daljeg rasta i razvoja Društva.

Podaci govore da je i tokom I kvartala 2021. godine Dipos postigao pozitivne rezultate, o čemu govori i procenat nepokretnosti koje su izdate u zakup, kao i stepen naplate potraživanja Društva.

Na kraju I kvartala 2021. godine, tačnije na dan 31.03.2021. godine, ostvaren je procena izdatih nepokretnosti u visini od 98,57%

Na isti dan, 31.03.2021. godine, stepen naplate potraživanja iznosio je 85,70%.

Ostvareni rezultati zaposlene u Društvu za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd dodatno motivišu da i nadalje odgovorno rade na unapređenju performansi poslovnih procesa Društva, a isti ujedno predstavljaju dobru garanciju za realizaciju planiranih aktivnosti i ostvarenje ciljeva Društva i u narednom periodu.