VESTI

Stručno usavršavanje zaposlenih u DIPOS-u

31.10.2022.Vesti

Najveće vrednosti našeg Društva za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. su  ljudi i njihov profesionalni razvoj. Zaposleni su imali priliku da prisustvuju seminaru na temu „Poslovni protokol i bonton sa osnovama organizacije događaja“ u organizaciji MNG centra.

Gospođa Ljudmila Milatović iz Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije, Službe protokola, je sa zaposlenima u DIPOS-u podelila svoje višegodišnje znanje koje je stekla u radu na organizaciji najznačajnijih protokolarnih ceremonija u Republici Srbiji.

Tokom predavanja, zaposleni u Društvu su imali priliku da se upoznaju sa vrstama protokola, njegovim značajem i primenom, a poseban deo predavanja se odnosio i na praktične primere organizacije ceremonijalnih aktivnosti i  poslovnog bontona.

DIPOS će i dalje podržavati stručno usavršavanje i profesionalni razvoj svojih zaposlenih koji predstavljaju jedan od najvažnijih resursa našeg Društva.