NAŠ BLOG

KONTINUITET ODNOSA UDALJENIH ZEMALJA

REPUBLIKA SRBIJA I KANADA

Geografska udaljenost Srbije i Kanade nije bila prepreka da se u vremenima velikih izazova uspostavi trajnost i kontinuitet odnosa dve zemlje. Razvoj diplomatskih odnosa počeo je dvadesetih godina prošlog veka. Partnerstvo se danas produbljuje sa pozitivnim privrednim tendencijama, revitalizacijom političkog dijaloga i intenzivnom vojnom, kulturnom i akademskom saradnjom.

Datumom zvaničnog početka diplomatskih odnosa između Beograda i Otave smatra se 30. maj 1941. godine, kada je datiran Ukaz kralja Petra II, sa odlukom o otvaranju Poslanstva Kraljevine Jugoslavije u Otavi.

Kralj Petar II Karađorđević

U tom kritičnom periodu bilo je potrebno obezbediti pomoć saveznika. Kanada je bila udaljena, samim tim i mirnija zemlja za obučavanje pilota i prikupljanje dobrovoljaca za rat u Evropi. Jedan od poslova Poslanstva u Otavi, pored prikupljanja dobrovoljaca i obučavanja pilota, bila je i propagandna delatnost.

Mnogi Kanađani koji su učestvovali u savezničkim medicinskim misijama Prvog svetskog rata, kao i vazduhoplovnim akcijama u Drugom svetskom ratu, sahranjeni su na groblju Komonvelta u Beogradu.

Ekonomski odnosi

Trgovina između Kanade i Srbije značajno se povećala tokom poslednjih godina, a investicije ostaju jedan od glavnih pokretača privrednih tokova. U 2020. godini, ukupna robna razmena sa Kanadom je iznosila oko 64,4 miliona evra. Važna kanadska ulaganja su, između ostalog, u oblastima rudarstva i energetike, poljoprivrede i prehrambene industrije, farmacije, proizvodnje, prerađivačke industrije, trgovine i informaciono-komunikacionih tehnologija. Mogućnosti za dalje  plasiranje kanadskih investicija odnose se na infrastrukturu drumskog, železničkog i gradskog prevoza, energetiku, rudarstvo i obnovljive izvore energije.

Srpska dijaspora u Kanadi

Jedan od ključnih elemenata u razvoju srpsko – kanadskih odnosa jeste činjenica da u Kanadi živi i radi jedna od najbrojnijih srpskih zajednica u svetu. Prema popisu stanovništva, Kanađana srpskog porekla ima gotovo 100.000 hiljada, mada je taj broj nesumnjivo veći.  Toronto i Vankuver su gradovi sa najvećom koncentracijom Srba koji su veoma dobro integrisani i daju značajan doprinos kanadskom socijalnom i ekonomskom životu. Kanadsko društvo, bogato u svojoj raznolikosti, sa starosedelačkom, britanskom i francuskom tradicijom, dodatno je obogaćeno nasleđem imigranata iz svih delova sveta, uključujući i Srbiju.

80 godina diplomatskih odnosa

Povodom obeležavanja 80 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, Arhiv Jugoslavije priredio je izložbu arhivskih dokumenata “Beograd – Otava Diplomatski odnosi od uspostavljanja do danas”.

Izvor: Arhiv Jugoslavije

Na postavci, u formi plakata, predstavljeno je 189 dokumenata i fotografija iz fondova i zbirki Arhiva Jugoslavije, Diplomatskog arhiva Ministarstva spoljnih poslova i Muzeja Jugoslavije, koji govore o najvažnijim događajima iz istorije međusobnih odnosa dveju država. Izložba će biti otvorena do 1. avgusta 2021. godine.

ZANIMLJIVOSTI

  • Po ukupnoj površini (uključujući i vode), Kanada je druga po veličini zemlja u svetu, posle Rusije. Ima najdužu obalu na svetu od 202.080 km.
  • Više od polovine svih jezera na svetu, oko tri miliona, se nalazi u Kanadi.

 

  • Montreal, drugi najveći grad u Kanadi sa preko 4 miliona stanovnika, ujedno je, posle Pariza, drugi po veličini grad na svetu sa francuskim govornim stanovništvom.
  • Kanada ima osamnaest dobitnika Nobelove nagrade za fiziku, hemiju i medicine.
  • Stopa pismenosti iznosi 99%.
  • Jedna je od najbogatijih svetskih zemalja, sa visokim prihodima po glavi stanovnika i član je Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i G8.
  • Najveći strani uvoznici kanadske robe su SAD, UK i Japan. U prošlom veku, rast proizvodnje, rudarstva i uslužni sektor transformisali su zemlju, uglavnom ruralne ekonomije, u uglavnom industrijsku i urbanu.
  • Kanada je jedna od najvećih svetskih snabdevača poljoprivrednim proizvodima. Kanadske prerije su jedan od najvažnijih proizvođača pšenice, uljane repice i drugih žitarica.
  • Ova zemlja je najveći proizvođač cinka i uranijuma. Najveći rudnik uranijuma na svetu nalazi se upravo na jezeru Cigar na severu Kanade.