NAŠ BLOG

UNICEF – DA SVAKO DETE OSTVARI SVOJ POTENCIJAL

UNICEF U REPUBLICI SRBIJI

Kako bi obezbedila pomoć deci Evrope nakon završenog Drugog svetskog rata, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 11. decembra 1946. godine osnovala UNICEF. Ova organizacija je vremenom usmerila pomoć i na druge delove sveta da bi pomogla ugroženoj deci u Africi, Aziji i Južnoj Americi. Vremenom je izrasla u međunarodni fond čiji programi podrazumevaju podršku pre samog rođenja, tokom prvih dana života, celog detinjstva i odrastanja, sve do sledeće generacije.

Današnja vizija budućnosti UNICEF-a je svet u kojem je svako dete zdravo, bezbedno, obrazovano, zbrinuto i zaštićeno, u kom sva deca mogu da ostvare svoje potencijale.

Aktivnosti koje sprovodi nisu usmerene samo ka pojedincima, već i ka porodicama, zajednicama i nacijama.

UNICEF  danas promoviše i štiti dečja prava u više od 190 država, uključujući i našu zemlju.

Za svako dete u Srbiji

U okviru svog delovanja u Republici Srbiji, UNICEF sprovodi inicijative koje se primenjuju na nacionalnom nivou i vodi stalni dijalog sa kreatorima politika. Aktivnost organizacije je u skladu sa razvojnim prioritetima Srbije i doprinosi ispunjenju međunarodnih obaveza i planova koji se odnose pristupanje Evropskoj uniji i ostvarivanje ciljeva Agende 2030.  UNICEF deluje u skladu sa Okvirom razvojnog partnerstva, koji definiše saradnju između Vlade Republike Srbije i sistema Ujedinjenih nacija u našoj zemlji.

U poslednje dve godine tim je fokusiran na rani razvoj deteta. Organizacija podržava sprovođenje novih Osnova nacionalnog programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Ovim programom će do 2022. godine biti obuhvaćeno 12.000 nastavnika i više od 220.000 dece. Usvajanje Nacionalne strategije i Akcionog plana za prevenciju i zaštitu dece od nasilja takođe su razvijeni uz podršku ove organizacije.

UNICEF intenzivno radi i u oblasti istraživanja kako bi se obezbedili kvalitetni podaci za dalji rad. U saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku sprovedeno je Istraživanje višestrukih pokazatelja o položaju žena i dece (MICS), kao i „Analiza efekata klimatskih promena na decu“ koja će pružiti važne podatke o situaciji u kojoj se nalaze deca i mladi u kontekstu sve većih problema kojima su izloženi, kao što je zagađenje vazduha.

U oblasti rodno zasnovanog nasilja uz podršku UNICEF-a u 50 škola širom Srbije sproveden je program „Škola bez nasilja“. Odabrani treneri, nastavnici, vršnjački edukatori i prosvetni savetnici koji su učestvovali u projektu ostali su institucionalni kapacitet za zaštitu dece od nasilja u svojim zajednicama i školama. Kao  rezultat programa devojčice i dečaci u 50 škola u Srbiji promenili su stavove o rodno zasnovanom nasilju.

Zahvaljujući solidarnosti i donacijama više od 35.000 građana kroz Klub prijatelja UNICEF-a, 1.500 prerano rođenih i bolesnih beba dobilo je poboljšanu negu u neonatološkim jedinicama u Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu, 200.000 dece i njihovih roditelja ima pristup unapređenim uslugama za razvoj u ranom detinjstvu u 25 domova zdravlja, a 1.700 dece sa smetnjama u razvoju i bez njih učestvovalo je u sportskim i rekreativnim aktivnostima.

Povodom obeležavanja 30 godina od usvajanja Konvencije UNICEF-a u Srbiji organizovan je dobrotvorni koncert 2019. godine na kojem su se prvi put zajedno na bini našli hor Kolibri, Nemanja Radulović i Stefan Milenković. Sva sredstva od prodaje karata za koncert usmerena su za podršku unapređenju programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srbiji.

Početkom 2021. godine UNICEF započinje novi petogodišnji program saradnje sa Vladom Republike Srbije, kojim se ubrzavaju procesi i unapređuju rezultati u oblastima zdravlja, obrazovanja i zaštite dece, posebno one koja su najugroženija. Fokus će kontinuirano biti usmeren na rane godine, a poseban akcenat se stavlja na adolescente, sa ciljem usvajanja veština neophodnih za 21. vek i povećanja njihovo učešća u donošenju odluka čije se posledice odražavaju na njihove živote.

U UNICEF-u veruju da će biti svedoci značajnog ubrzanja rezultata u oblastima socijalne zaštite, inkluzivnog obrazovanja i digitalizacije kako bi se iskoristile sve postojeće mogućnosti i inovacije i maksimizirali rezultati za decu.

Zajedno sa porodicom Ujedinjenih nacija, UNICEF podržava Vladu da deluje za decu i mlade i sa decom i mladima dok planira, budžetira i sprovodi programe i politike usklađene sa Ciljevima održivog razvoja.

Nacionalni ambasadori UNICEF-a

Već duže od 60 godina UNICEF uspostavlja partnerstva sa poznatim ličnostima iz sveta filma, televizije, muzike, sporta i šire, koji obezbeđuju pomoć i podršku za decu u javnosti i u svojoj branši.

Nacionalni ambasadori UNICEF-a u Srbiji su Ana Ivanović i Aleksandar Saša Đorđević. Oni predstavljaju pozitivne uzore i igraju važnu ulogu u podizanju svesti o potrebama dece tako što koriste svoj talenat i slavu da u ime UNICEF-a prikupljaju sredstva, zagovaraju prava dece i o njima edukuju javnost.

Novak Đoković je od nacionalnog danas postao globalni ambasador dobre volje UNICEF-a, koji svoje vrednosti i popularnost koristi za unapređenje prava dece u svetu.