ZAKUP

Naš portfolio obuhvata više od 300 različitih nekretnina smeštenih na nekim od najatraktivnijih lokacija u Beogradu, savršeno prilagođenih vašim specifičnim zahtevima.

PRUŽAMO DOM DALEKO OD VAŠEG DOMA

Sa više od 50 godina iskustva u upravljanju, održavanju i izdavanju nepokretnosti namenjenih pre svega diplomatskoj i međunarodnoj poslovnoj zajednici u Beogradu, težimo, ne samo da pronađemo savršenu lokaciju i nepokretnost za vaše potrebe, već i da vam pomognemo da se što pre prilagodite životu u Srbiji. Shodno vašim potrebama i lokaciji izabrane nekretnine, rado ćemo vas posavetovati i pomoći pri izboru najboljih zdravstvenih centara, škola, vrtića, kulturnih ustanova, zabavnih i sportskih centara i drugih ustanova koji doprinose udobnosti i kvalitetu vašeg poslovnog i društvenog života u Srbiji.

Po prijemu vašeg poziva ili zahteva, naš tim iskusnih profesionalaca će organizovati razgledanje odabranih nekretnina i pomoći vam da izaberete onu, koja najviše odgovara vašim željama ili potrebama.

INFORMACIJE O ZAKUPU

Savesno, efikasno, efektivno i nadasve odgovorno, upravljamo poverenim nekretninama u svojini Republike Srbije. U svom poslovanju se rukovodimo svim relevantnim pozitivnim propisima koji regulišu poslovanje privrednih društava u Srbiji, kao i setom internih pravilnika i odluka u skladu sa zakonskim propisima.

Naš primarni fokus je diplomatska i međunarodna poslovna zajednica u Srbiji. Ipak, ukoliko za pojedine nekretnine ne pronađemo zakupca među članovima diplomatskog kora i međunarodne poslovne zajednice u Beogradu, u prilici smo da ih ponudimo domaćim privrednim društvima i fizičkim licima u skladu sa uslovima definisanim u Pravilniku o načinu i postupku davanja u zakup nepokretnosti u svojini Republike Srbije.

KONTAKT

Aleksandar

Vještica

Služba za poslove zakupa, komercijalne poslove i marketing

+381 11 36 00 333

zakup@dipos.rs

Aleksandra

Jevtović

Služba za poslove zakupa, komercijalne poslove i marketing

+381 11 36 00 372

zakup@dipos.rs

Zahtevi diplomatske i međunarodne poslovne zajednice

Članovi diplomatske zajednice i stranih poslovnih predstavništava mogu saznati više o našem bogatom portfoliju  nekretnina slanjem zahteva na mejl adresu: rent@dipos.rs.

Za više informacija o proceduri podnošenja zahteva možete preuzeti dokument – Informacija o davanju u zakup nepokretnosti diplomatsko-konzularnim predstavništvima i predstavnicima u RS.

Zahtevi domaćih pravnih i fizičkih lica

O raspoloživosti slobodnih nepokretnosti domaća pravna i fizička lica mogu se bliže obavestiti slanjem zahteva na mejl adresu: zakup@dipos.rs ili pregledom oglasa u sekciji Raspoložive nekretnine. Za više informacija o proceduri podnošenja zahteva možete preuzeti dokument: Informacija o davanju u zakup nepokretnosti domaćim pravnim i fizičkim licima.

NEKRETNINE RASPOLOŽIVE ZA ZAKUP DOMAĆIM ZAKUPCIMA

OBJEKTI

Trenutno nema raspoloživih objekata ovog tipa

STANOVI

Trenutno nema raspoloživih objekata ovog tipa

POSLOVNI PROSTORI

Trenutno nema raspoloživih objekata ovog tipa

GARAŽE

Trenutno nema raspoloživih objekata ovog tipa