ВЕСТИ

Одржан семинар за запослене у Дипос-у

25.03.2019.Догађаји

У суботу 23.03.2019.године, у Клубу посланика у Толстојевој улици у Београду, за све запослене у Друштву за изнајмљивање некретнина  „Дипос“ д.о.о. Београд организован је семинар са темом „Организациона култура и комуникација“.

Семинар је одржан у организацији консултаната из друштва „Пер Моментум“ Београд, специјализованог за пружање консултантских услуга усмерених ка спровођењу стратегије развоја и иновација, као  и ка побољшању социолошко-психолошких фактора унутар привредних друштава.  

Предавачи на семинару су били др Хајдана Гломазић, научни сарадник Института за социолошка и криминолошка истраживања у Београду и Зоран Марковић, директор друштва “Пер Моментум” из Београда.

Корпоративна култура, пословна стратегија, маркетинг и дигитална трансформација су само неке од тема из делокруга рада „Пер Моментум“-а.

Након добродошлице и упознавања присутних са програмом семинара, предавачи су отпочели са првом темом, представљањем методе “ПАССИОН”. Ова метода, чији је креатор господин Зоран Марковић, између осталог говори и о физичко-психолошкој и социјалној димензији радног окружења, посвећености остваривању заједничких циљева и начинима руковођења.

Други део програма семинара је био посвећен организационој култури и комуникацији у друштву „Дипос“ д.о.о. Београд.

Семинар је осмишљен и реализован кроз интерактивно учешће присутних у наведеним темама.

Запослени су овај семинар врло позитивно оценили, а посебно су истакли  да су начини и аспекти побољшања рада, комуникације и организационе културе били веома добро представљени и од велике користи за даљи рад друштва “Дипос” д.о.о. Београд.

dipos, nekretnine beograd, dipos nekretnine, seminar, dipos beograd
dipos, nekretnine beograd, dipos nekretnine, seminar, dipos beograd
dipos, nekretnine beograd, dipos nekretnine, seminar, dipos beograd
dipos, nekretnine beograd, dipos nekretnine, seminar, dipos beograd
dipos, nekretnine beograd, dipos nekretnine, seminar, dipos beograd
dipos, nekretnine beograd, dipos nekretnine, seminar, dipos beograd
dipos, nekretnine beograd, dipos nekretnine, seminar, dipos beograd
dipos, nekretnine beograd, dipos nekretnine, seminar, dipos beograd