ПРИЧЕ ИЗ НАШЕ РИЗНИЦЕ ЗДАЊА

Булевар кнеза Александра Карађорђевића 47

Кућа трговца Душана Лазића

Кућа трговца Душана Лазића је саграђена 1932. године, према пројектима истакнутог архитекте Драгише Брашована, пионира српске модерне архитектуре. Кућа је обликована у духу раног модернизма међуратне београдске архитектуре. Конципирана је као слободностојећи објекат окружен пространим вртом, фронтално постављен у односу на широки булевар. Решена је у компактној, скоро симетричној основи и форми, са изразитим одликама Брашовановог личног модерног израза. У Брашованова најпознатија дела спадају: зграда Извршног Већа Војводине у Новом Саду (Бановина), зграда команде ваздухопловства у Земуну, зграда Државне штампарије и хотела „Метропол“ у Београду.