PRIČE IZ NAŠE RIZNICE ZDANJA

Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 47

Kuća trgovca Dušana Lazića

Kuća trgovca Dušana Lazića je sagrađena 1932. godine, prema projektima istaknutog arhitekte Dragiše Brašovana, pionira srpske moderne arhitekture. Kuća je oblikovana u duhu ranog modernizma međuratne beogradske arhitekture. Koncipirana je kao slobodnostojeći objekat okružen prostranim vrtom, frontalno postavljen u odnosu na široki bulevar. Rešena je u kompaktnoj, skoro simetričnoj osnovi i formi, sa izrazitim odlikama Brašovanovog ličnog modernog izraza. U Brašovanova najpoznatija dela spadaju: zgrada Izvršnog Veća Vojvodine u Novom Sadu (Banovina), zgrada komande vazduhoplovstva u Zemunu, zgrada Državne štamparije i hotela „Metropol“ u Beogradu.