НЕКРЕТНИНЕ РАСПОЛОЖИВЕ ЗА ЗАКУП ДОМАЋИМ ЛИЦИМА

Генерала Анрија

13.01.2022.

Тип непокретности: Објекат

Локација, Општина: Вождовац

Адреса: Генерала Анрија

Површина: 401,59 м² (укључујући терасе)

Намена: Пословање/Становање

Намештеност: Ненамештен

Структура: Су+П+И+Пк

Двориште: Да

Гаража: Не

Тераса: Да

Собе: 6

Купатило/Тоалет: 4/1

Врста грејања: Гас/Нафта

УСЛОВИ ЗАКУПА

  • Начин издавања у закуп: непосредна погодба
  • Период издавања у закуп: 1 до 5 година
  • Обавеза коришћења непокретности по утврђеној намени
  • Обавеза уплате депозита у висини од 1 до 3 месечне закупнине
  • Рок важења огласа: 15 дана од дана објављивања
  • Рок за подношење захтева за закуп је 15 дана од дана објављивања, а закључно са 27.01.2022. године
  • ЗАКУПОДАВАЦ: Друштво за изнајмљивање некретнина Дипос д.о.о. Београд

Контакт

Служба за комерцијалне послове и макретинг

Заказивање термина за разгледање непокретности:

+381 11 36 00 333, +381 11 36 00 372 , +381 11 36 00 331

закуп@дипос.рс

Разгледање непокретности се врши за време трајања огласа, сваког радног дана, у термину од 9 до 15 часова.

Напомена

Податке о личности Подносиоца захтева за закуп непокретности, Друштво за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд обрађује искључиво у складу са Политиком приватности Друштва, са којом се можете упознати ОВДЕ.

Објекти

Тренутно нема расположивих објеката овог типа

Трајање огласа
је истекло