НЕКРЕТНИНЕ РАСПОЛОЖИВЕ ЗА ЗАКУП ДОМАЋИМ ЛИЦИМА

Рисанска бр. 5

16.11.2023.

Тип непокретности: Стан

Локација, општина: Савски венац

Адреса: Рисанска бр. 5

Површина: 81,50 m²

Намена: Пословање/становање

Намештеност: Ненамештен

Спратност: Приземље

Паркинг: Улични

Тераса: Да

Структура: Четворособан

Собе: 4

Купатило/Тоалет: 0/2

Врста грејања: Електрични котао

УСЛОВИ ЗАКУПА

  • Начин издавања у закуп: непосредна погодба
  • Период издавања у закуп: 1 до 5 година
  • Обавеза коришћења непокретности по утврђеној намени
  • Обавеза уплате депозита у висини од 1 до 3 месечне закупнине
  • Рок важења огласа: 8 дана од дана објављивања
  • Рок за подношење захтева за закуп је 8 дана од дана објављивања, а закључно са 24.11.2023. године
  • ЗАКУПОДАВАЦ: Друштво за изнајмљивање некретнина Дипос д.о.о. Београд

Контакт

Служба за послове закупа, комерцијалне послове и макретинг

Заказивање термина за разгледање непокретности:

+381 11 36 00 333, +381 11 36 00 372 , +381 11 36 00 331

zakup@dipos.rs

Разгледање непокретности се врши за време трајања огласа, сваког радног дана, у термину од 9 до 15 часова.

Напомена

Податке о личности Подносиоца захтева за закуп непокретности, Друштво за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд обрађује искључиво у складу са Политиком приватности Друштва, са којом се можете упознати ОВДЕ.

Трајање огласа
је истекло