НЕКРЕТНИНЕ РАСПОЛОЖИВЕ ЗА ЗАКУП ДОМАЋИМ ЛИЦИМА

Сање Живановића

01.03.2019.

Тип непокретности: Објекат

Локација, Општина: Савски венац

Адреса Сање Живановића

Површина: 813,82 м²

Намена: Пословање

Намештеност: Ненамештен

Структура: Су + П + И

Двориште: Да

Гаража: Да

Тераса: Да

Собе: 12

Купатило/Тоалет: 0/4

Врста грејања: Котловско - нафта

УСЛОВИ ЗАКУПА

  • Начин издавања у закуп: непосредна погодба
  • Период издавања у закуп: 5 до 10 година
  • Обавеза коришћења непокретности по утврђеној намени
  • Обавеза уплате депозита у висини од 1 до 3 месечне закупнине
  • Рок важења огласа: 15 дана од дана објављивања
  • Рок за подношење захтева за закуп је 15 дана од дана објављивања, а закључно са 15.03.2019. године
  • ЗАКУПОДАВАЦ: Друштво за изнајмљивање некретнина Дипос д.о.о. Београд

Контакт

Разгледање објекта могуће је сваког радног дана од 08:00 до 16:00

 

закуп@дипос.рс

Напомена

Објекти

Тренутно нема расположивих објеката овог типа

Трајање огласа
је истекло