НЕКРЕТНИНЕ РАСПОЛОЖИВЕ ЗА ЗАКУП ДОМАЋИМ ЛИЦИМА

Сремска В

01.03.2019.

Тип непокретности: Пословни простор

Локација, Општина: Центар, Стари град

Адреса: Сремска 4а

Површина: 46,86 м²

Намена: Пословање

Намештеност: Ненамештен

Спрат: В

Гаража: /

Лифт: Да

Тераса: Да

Купатило/Тоалет: 0/1

Врста грејања: Централно

УСЛОВИ ЗАКУПА

  • Начин издавања у закуп: непосредна погодба
  • Период издавања у закуп: 1 до 5 година
  • Обавеза коришћења непокретности по утврђеној намени
  • Обавеза уплате депозита у висини од 1 до 3 месечне закупнине
  • Рок важења огласа: 15 дана од дана објављивања
  • Рок за подношење захтева за закуп је 15 дана од дана објављивања, а закључно са 15.03.2019. године
  • ЗАКУПОДАВАЦ: Друштво за изнајмљивање некретнина Дипос д.о.о. Београд

Контакт

Разгледање објекта могуће је сваког радног дана од 08:00 до 16:00

закуп@дипос.рс

Напомена

Пословни простори

Тренутно нема расположивих објеката овог типа

Трајање огласа
је истекло