ВЕСТИ

Интервју директора за Дневник Нови Сад

25.03.2019.Вести

Једна од најстаријих новинско-издавачких и штампарских кућа у Војводини „Дневник“ је 24.03.2019. године објавила чланак у свом штампаном издању под насловом „Поузданост и ексклузива су  наши адути“.

Интервју за овај угледан часопис је дао директор Друштва за изнајмљивање некретнина “Дипос” д.о.о. Београд, господин Ђоко Кривокапић и читаоце ближе упознао са делатношћу, начином рада, услугама и оствареним пословним успесима Друштва.

Поузданост и ексклузива су наши адути

Друштво за изнајмљивање некретнина „Дипос“ основала је Република Србија да се бави управљање, изнајмљивањем и одржавањем некретнина у њеном власништву, првенствено намењених потребама смештаја дипломатске и међународне пословне заједнице у Србији. ДИПОС данас управља, издаје и одржава ексклузивни портфолио вила, зграда, станова, резиденција и пословног простора у елитним деловима Београда, од којих неки представљају архитектонска ремек дела главног града и истинске историјске драгуље.

За само неколико година ДИПОС је од просечне фирме дошао до уређеног система који одлично послује и сваке године повећава профит и пуни државну касу. За четири године, показују прошлогодишњи подаци ДИПОС је у републички буџет уплатио 390 милиона динара. Директор ДИПОС-а Ђоко Кривокапић, у интервју „Дневнику“ истиче да се тренд доброг пословања задржао и лане.

Добит Дипос-а за 2018. годину, а на бази статистичког податка ће износити око 140 милиона динара. Сходно томе, и ове, као и претходних година, по основу остварене добити за 2018. годину у буџет Републике Србије извршићемо уплату у складу са законским прописима, не рачунајући притом континуиране уплате по другим основама – објашњава Кривокапић.

dipos, intervju, dipos direktor, dipos nekretnine, nekretnine beograd, dipos uspeh, dipos vile
  • Чиме данас ДИПОС располаже?

Објекти у својини Републике Србије који су Дипос-у дати на привремено управљање, коришћење и одржавање, налазе се на територији Града Београда. Закупци предметних непокретности су првенствено дипломатско-конзуларна представништва и представници у Републици Србији, затим трговинска, војна и друга представништва и представници у Републици Србији, а потом и домаћа правна и физичка лица. Дипос данас располаже са 352 објекта, што укупно чини 85.094,67 м², од чега је издато у закуп 79.147,78 м² или 93,01% од укупно расположивог фонда, док је тренутно празно 5.946,89 м² или 7% од укупно расположивог фонда. Са задовољством истичемо да у структури прихода друштва Дипос д.о.о. Београд оствареног по основу издавања у закуп непокретности, дипломатско-конзуларна представништва у Републици Србији учествују са око 60%.

  • Како тече наплата закупа државних вила и станова да ли и даље имате листу чекања оних који желе да изнајме ДИПОС-ове виле?

Када говоримо о наплати потраживања по основу закључених Уговора о закупу непокретности којима управљамо већ четири године успешно остварујемо пораст тренда наплате потраживања. Наиме, проценат наплате је изузетно висок и у последње две године варира у распонима од 90-92%. Такође, у последње четири године бележимо изузетно висок ниво интересовања за закуп непокретности којима управљамо, и то из више разлога: имовина којом располажемо је у власништву државе, а ступање у пословни однос са нама подразумева поузданост и правну сигурност. На основу присутног великог интереса за закуп непокретности којима управљамо формирамо и базу података и тако настојимо, да у што већем проценту, изађемо у сусрет потребама потенцијалних закупаца.

  • Да ли закупци редовно плаћају своје обавезе према држави и шта чините у случају неизвршења обавеза?

О редовном измиривању обавеза закупаца говори, пре свега, висок ниво наплате потраживања. Разлози за овакав резултат су вишеструки. Пре свега, успешно смо окончали судске спорове из претходних година. Потом смо активно радили и даље радимо на превентиви и обезбеђујемо своја потраживања кроз средства обезбеђења које Закупци полажу приликом закључења Уговора о закупу.

Уколико, и поред свих предузетих мера Закупац не извршава своје обавезе (што је данас изузетно мали проценат), покрећемо поступке пред судом у циљу наплате потраживања и исељења из предмета закупа.

dipos, intervju, dipos direktor, dipos nekretnine, nekretnine beograd, dipos uspeh, dipos vile
  • ДИПОС има, и по томе је јединствен и препознатљив, своју службу за отклањања свих врста кварова у објектима са којима располаже. Колико је она значајна за одржавање квалитета објеката који нудите?

Служба за техничке послове има изузетно важну улогу у одржавању квалитета непокретности које издајемо у закуп, о чему сведоче бројне похвале и захвалнице на њен рад, које се могу прочитати на нашем сајту. Више од педесет година искуства у раду ове Службе на пружању услуга одржавања непокретности омогућава нам, да у потпуности разумемо специфичне потребе наших закупаца и изађемо им у сусрет кроз широк спектар услуга које пружамо. Важно је да кроз висок квалитет услуге одржавања, минималне рокове за отклањање недостатака и кварова, константну бригу о непокретностима и 24-часовну услугу хитних интервенција, нашим закупцима обезбеђујемо удобност, сигурност, безбедност и квалитет живота и рада у објектима којима управљамо.

Нови веб сајт

Први човек ДИПОС-а истиче да је у последњих четири године значајно унапређена корпоративна култура и идентитет друштва. Затим, започета је и међународна сарадња са државним предузећима у свету која се примарно баве истом делатношћу – издавањем у закуп непокретности за потребе дипломатско-конзуларних мисија. Унапређен је и изглед дипломатске колоније на Дедињу, а пре сам крај прошле године направљен је модеран, прегледан и занимљив веб сајт ДИПОС-а.

dipos, intervju, dipos direktor, dipos nekretnine, nekretnine beograd, dipos uspeh, dipos vile