VESTI

Intervju direktora za Dnevnik Novi Sad

25.03.2019.Vesti

Jedna od najstarijih novinsko-izdavačkih i štamparskih kuća u Vojvodini „Dnevnik“ je 24.03.2019. godine objavila članak u svom štampanom izdanju pod naslovom „Pouzdanost i ekskluziva su  naši aduti“.

Intervju za ovaj ugledan časopis je dao direktor Društva za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd, gospodin Đoko Krivokapić i čitaoce bliže upoznao sa delatnošću, načinom rada, uslugama i ostvarenim poslovnim uspesima Društva.

Pouzdanost i ekskluziva su naši aduti

Društvo za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ osnovala je Republika Srbija da se bavi upravljanje, iznajmljivanjem i održavanjem nekretnina u njenom vlasništvu, prvenstveno namenjenih potrebama smeštaja diplomatske i međunarodne poslovne zajednice u Srbiji. DIPOS danas upravlja, izdaje i održava ekskluzivni portfolio vila, zgrada, stanova, rezidencija i poslovnog prostora u elitnim delovima Beograda, od kojih neki predstavljaju arhitektonska remek dela glavnog grada i istinske istorijske dragulje.

Za samo nekoliko godina DIPOS je od prosečne firme došao do uređenog sistema koji odlično posluje i svake godine povećava profit i puni državnu kasu. Za četiri godine, pokazuju prošlogodišnji podaci DIPOS je u republički budžet uplatio 390 miliona dinara. Direktor DIPOS-a Đoko Krivokapić, u intervju „Dnevniku“ ističe da se trend dobrog poslovanja zadržao i lane.

Dobit Dipos-a za 2018. godinu, a na bazi statističkog podatka će iznositi oko 140 miliona dinara. Shodno tome, i ove, kao i prethodnih godina, po osnovu ostvarene dobiti za 2018. godinu u budžet Republike Srbije izvršićemo uplatu u skladu sa zakonskim propisima, ne računajući pritom kontinuirane uplate po drugim osnovama – objašnjava Krivokapić.

dipos, intervju, dipos direktor, dipos nekretnine, nekretnine beograd, dipos uspeh, dipos vile
  • Čime danas DIPOS raspolaže?

Objekti u svojini Republike Srbije koji su Dipos-u dati na privremeno upravljanje, korišćenje i održavanje, nalaze se na teritoriji Grada Beograda. Zakupci predmetnih nepokretnosti su prvenstveno diplomatsko-konzularna predstavništva i predstavnici u Republici Srbiji, zatim trgovinska, vojna i druga predstavništva i predstavnici u Republici Srbiji, a potom i domaća pravna i fizička lica. Dipos danas raspolaže sa 352 objekta, što ukupno čini 85.094,67 m², od čega je izdato u zakup 79.147,78 m² ili 93,01% od ukupno raspoloživog fonda, dok je trenutno prazno 5.946,89 m² ili 7% od ukupno raspoloživog fonda. Sa zadovoljstvom ističemo da u strukturi prihoda društva Dipos d.o.o. Beograd ostvarenog po osnovu izdavanja u zakup nepokretnosti, diplomatsko-konzularna predstavništva u Republici Srbiji učestvuju sa oko 60%.

  • Kako teče naplata zakupa državnih vila i stanova da li i dalje imate listu čekanja onih koji žele da iznajme DIPOS-ove vile?

Kada govorimo o naplati potraživanja po osnovu zaključenih Ugovora o zakupu nepokretnosti kojima upravljamo već četiri godine uspešno ostvarujemo porast trenda naplate potraživanja. Naime, procenat naplate je izuzetno visok i u poslednje dve godine varira u rasponima od 90-92%. Takođe, u poslednje četiri godine beležimo izuzetno visok nivo interesovanja za zakup nepokretnosti kojima upravljamo, i to iz više razloga: imovina kojom raspolažemo je u vlasništvu države, a stupanje u poslovni odnos sa nama podrazumeva pouzdanost i pravnu sigurnost. Na osnovu prisutnog velikog interesa za zakup nepokretnosti kojima upravljamo formiramo i bazu podataka i tako nastojimo, da u što većem procentu, izađemo u susret potrebama potencijalnih zakupaca.

  • Da li zakupci redovno plaćaju svoje obaveze prema državi i šta činite u slučaju neizvršenja obaveza?

O redovnom izmirivanju obaveza zakupaca govori, pre svega, visok nivo naplate potraživanja. Razlozi za ovakav rezultat su višestruki. Pre svega, uspešno smo okončali sudske sporove iz prethodnih godina. Potom smo aktivno radili i dalje radimo na preventivi i obezbeđujemo svoja potraživanja kroz sredstva obezbeđenja koje Zakupci polažu prilikom zaključenja Ugovora o zakupu.

Ukoliko, i pored svih preduzetih mera Zakupac ne izvršava svoje obaveze (što je danas izuzetno mali procenat), pokrećemo postupke pred sudom u cilju naplate potraživanja i iseljenja iz predmeta zakupa.

dipos, intervju, dipos direktor, dipos nekretnine, nekretnine beograd, dipos uspeh, dipos vile
  • DIPOS ima, i po tome je jedinstven i prepoznatljiv, svoju službu za otklanjanja svih vrsta kvarova u objektima sa kojima raspolaže. Koliko je ona značajna za održavanje kvaliteta objekata koji nudite?

Služba za tehničke poslove ima izuzetno važnu ulogu u održavanju kvaliteta nepokretnosti koje izdajemo u zakup, o čemu svedoče brojne pohvale i zahvalnice na njen rad, koje se mogu pročitati na našem sajtu. Više od pedeset godina iskustva u radu ove Službe na pružanju usluga održavanja nepokretnosti omogućava nam, da u potpunosti razumemo specifične potrebe naših zakupaca i izađemo im u susret kroz širok spektar usluga koje pružamo. Važno je da kroz visok kvalitet usluge održavanja, minimalne rokove za otklanjanje nedostataka i kvarova, konstantnu brigu o nepokretnostima i 24-časovnu uslugu hitnih intervencija, našim zakupcima obezbeđujemo udobnost, sigurnost, bezbednost i kvalitet života i rada u objektima kojima upravljamo.

Novi veb sajt

Prvi čovek DIPOS-a ističe da je u poslednjih četiri godine značajno unapređena korporativna kultura i identitet društva. Zatim, započeta je i međunarodna saradnja sa državnim preduzećima u svetu koja se primarno bave istom delatnošću – izdavanjem u zakup nepokretnosti za potrebe diplomatsko-konzularnih misija. Unapređen je i izgled diplomatske kolonije na Dedinju, a pre sam kraj prošle godine napravljen je moderan, pregledan i zanimljiv veb sajt DIPOS-a.

dipos, intervju, dipos direktor, dipos nekretnine, nekretnine beograd, dipos uspeh, dipos vile