ВЕСТИ

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ДИПОС-а у 2020. години

29.01.2021.Вести

Посебан фокус у пословању и приоритет запослених у Друштву за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд у претходном периоду били су увећање процента издатих непокретности из фонда којим Друштво управља, ефективна наплата потраживања, увећање пословног прихода, а самим тим и увећање средстава уплаћених у буџет Републике Србије, као и задовољство корисника услуга и унапређење квалитета услуга.

Сходно реализованим активностима, Друштво за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд је на крају 2020. године забележило следеће резултате:

На дан 31.12.2020. године проценат издатих непокретности из фонда којим Дипос управља износи 96,61%.

На исти датум, степен ефективне наплате потраживања износио је 88,27%.

 

Упркос потешкоћама изазваним пандемијом Ковид-19, Друштво за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд је успело да оствари приказане резултате у пословању и да, на професионалан начин, одговори свим изазовима у 2020. години, а што ће настојати да чини и у наредном периоду.