VESTI

OSTVARENI REZULTATI DIPOS-a u 2020. godini

29.01.2021.Vesti

Poseban fokus u poslovanju i prioritet zaposlenih u Društvu za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd u prethodnom periodu bili su uvećanje procenta izdatih nepokretnosti iz fonda kojim Društvo upravlja, efektivna naplata potraživanja, uvećanje poslovnog prihoda, a samim tim i uvećanje sredstava uplaćenih u budžet Republike Srbije, kao i zadovoljstvo korisnika usluga i unapređenje kvaliteta usluga.

Shodno realizovanim aktivnostima, Društvo za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd je na kraju 2020. godine zabeležilo sledeće rezultate:

Na dan 31.12.2020. godine procenat izdatih nepokretnosti iz fonda kojim Dipos upravlja iznosi 96,61%.

Na isti datum, stepen efektivne naplate potraživanja iznosio je 88,27%.

 

Uprkos poteškoćama izazvanim pandemijom Kovid-19, Društvo za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd je uspelo da ostvari prikazane rezultate u poslovanju i da, na profesionalan način, odgovori svim izazovima u 2020. godini, a što će nastojati da čini i u narednom periodu.