VESTI

Poseta novoakreditovanog Ambasadora Republike Kipar DIPOS-u

14.12.2020.Vesti

Novoakreditovani Ambasador Republike Kipar u Republici Srbiji, Njegova Ekselencija, gospodin Demetrios Teofilaktu, posetio je Društvo za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd.

Njegovu Ekselenciju je dočekao i primio direktor društva „Dipos“ d.o.o. Beograd, gospodin Đoko Krivokapić i zamenik direktora, Ivana Milosavljević.

Tokom ove kurtoazne posete, njegova Ekselencija, gospodin Demetriosa Teofilaktu se upoznao sa direktorom društva „Dipos“, gospodinom Krivokapićem, kao i sa radom i funkcionisanjem Društva za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd.

Ambasada Republike Kipar u Republici Srbiji dugi niz godina koristi za svoje potrebe nepokretnosti iz fonda kojim Društvo upravlja, a koje su namenjene za smeštaj diplomatsko-konzularnih predstavništava i predstavnika u Republici Srbiji.

Tokom prijateljskog razgovora koji su vodili Nj. E. Ambasador Republike Kipar, gospodin Teofilaktu i direktor društva „Dipos“ d.o.o. Beograd, gospodin Krivokapić, obe strane su iskazale veliko zadovoljstvo međusobnom dugogodišnjom saradnjom, kvalitetom usluga koje Društvo pruža cenjenoj Ambasadi i razmotrile mogućnost za dodatnim unapređenjem poslovne saradnje.

Na kraju posete, Njegova Ekselencija, gospodin Demetrios Teofilaktu je iskoristio priliku da se direktoru Društva ljubazno zahvali na svim aktivnostima Društva koje su usmerene na održavanje nepokretnosti koje cenjena Ambasada Republike Kipar koristi za svoje potrebe.