VESTI

Potpisan Sporazum o saradnji sa Dipservis-om iz Belorusije

28.05.2019. Vesti

Na poziv beloruske Direkcije za pružanje usluga diplomatskom koru i zvaničnim delegacijama „Dipservis“, u Minsku je u periodu od 20.05.-23.05.2019. godine boravila delegacija Društva za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd, koju je predvodila Zamenik direktora Ivana Milosavljević.

Cilj posete je uspostavljanje poslovnih kontakata i razmena mišljenja o radu u sferi pružanja usluga diplomatskom koru i drugim stranim predstavništvima, kako u Beogradu, tako i u Minsku.

Obe delegacije su ovu radnu posetu ocenile visokom ocenom i iskoristile priliku da razmene dragocena iskustva  višedecenijskog rada obe organizacije u pružanju usluga diplomatskom koru i drugim stranim predstavništvima u Republici Srbiji i Republici Belorusiji

U okviru posete delegacije ovog Društva Dipservis-u u Minsku, potpisan je i Sporazum o međusobnoj saradnji dveju strana.

Potpisivanjem sporazuma postavljeni su temelji strateškog partnerstava između Društva za iznajmljivanje nekretnina Dipos d.o.o. Beograd i Direkcije za pružanje usluga diplomatskom koru i zvaničnim delegacijama „Dipservis“ iz Republike Belorusije.

Potpisanim sporazumom je dogovorena zajednička i koordinisana saradnja iz oblasti pružanja usluga stranim misijama, sa osvrtom na strateško partnerstvo i uzajamnu saradnju, kao i sprovođenje mera usmerenih na učvršćivanju poslovne reputacije i traženje novih pravaca međusobnog delovanja.

Dipservis“ je našoj delegaciji predstavio svoj način rada i funkcionisanja, kao i  kulturno – istorijska znamenja grada Minska i okoline.  Domaćin je srdačnom i toplom dobrodošlicom i izvanrednim gostoprimstvom, na najbolji način prezentovao ne samo „Dipservis“, već i tradiciju, mentalitet i običaje beloruskog naroda.

Tokom boravka u Minsku, delegaciju Društva primio je i Nj. E.  Ambasador Republike Srbije u Republici Belorusiji, gospodin Veljko Kovačević, te Društvo koristi ovu priliku da se još jednom zahvali Ambasadi Republike Srbije koja je svesrdno podržala realizaciju posete delegacije društva Dipos Dipservis-u u Minsku.

Potpisanim sporazumom i međunarodnom saradnjom privredno društvo Dipos aktivno nastoji da prikupi nova znanja i iskustva, a sve sa ciljem da unapredi način rada i funkcionisanja, kao i da poboljša usluge koje pruža svojim klijentima.