VESTI

Potpisan Sporazum o saradnji sa Dipservis-om iz Belorusije

28.05.2019.Vesti

Na poziv beloruske Direkcije za pružanje usluga diplomatskom koru i zvaničnim delegacijama „Dipservis“, u Minsku je u periodu od 20.05.-23.05.2019. godine boravila delegacija Društva za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd, koju je predvodila Zamenik direktora Ivana Milosavljević.

Cilj posete je uspostavljanje poslovnih kontakata i razmena mišljenja o radu u sferi pružanja usluga diplomatskom koru i drugim stranim predstavništvima, kako u Beogradu, tako i u Minsku.

Obe delegacije su ovu radnu posetu ocenile visokom ocenom i iskoristile priliku da razmene dragocena iskustva  višedecenijskog rada obe organizacije u pružanju usluga diplomatskom koru i drugim stranim predstavništvima u Republici Srbiji i Republici Belorusiji

belorusija, dipos, dipservis belorusija, dipservice, dipos, nekretnine dipos, beograd nekretnine
belorusija, dipos, dipservis belorusija, dipservice, dipos, nekretnine dipos, beograd nekretnine

U okviru posete delegacije ovog Društva Dipservis-u u Minsku, potpisan je i Sporazum o međusobnoj saradnji dveju strana.

Potpisivanjem sporazuma postavljeni su temelji strateškog partnerstava između Društva za iznajmljivanje nekretnina Dipos d.o.o. Beograd i Direkcije za pružanje usluga diplomatskom koru i zvaničnim delegacijama „Dipservis“ iz Republike Belorusije.

Potpisanim sporazumom je dogovorena zajednička i koordinisana saradnja iz oblasti pružanja usluga stranim misijama, sa osvrtom na strateško partnerstvo i uzajamnu saradnju, kao i sprovođenje mera usmerenih na učvršćivanju poslovne reputacije i traženje novih pravaca međusobnog delovanja.  

belorusija, dipos, dipservis belorusija, dipservice, dipos, nekretnine dipos, beograd nekretnine
belorusija, dipos, dipservis belorusija, dipservice, dipos, nekretnine dipos, beograd nekretnine

Dipservis“ je našoj delegaciji predstavio svoj način rada i funkcionisanja, kao i  kulturno – istorijska znamenja grada Minska i okoline.  Domaćin je srdačnom i toplom dobrodošlicom i izvanrednim gostoprimstvom, na najbolji način prezentovao ne samo „Dipservis“, već i tradiciju, mentalitet i običaje beloruskog naroda.

Tokom boravka u Minsku, delegaciju Društva primio je i Nj. E.  Ambasador Republike Srbije u Republici Belorusiji, gospodin Veljko Kovačević, te Društvo koristi ovu priliku da se još jednom zahvali Ambasadi Republike Srbije koja je svesrdno podržala realizaciju posete delegacije društva Dipos Dipservis-u u Minsku.

Potpisanim sporazumom i međunarodnom saradnjom privredno društvo Dipos aktivno nastoji da prikupi nova znanja i iskustva, a sve sa ciljem da unapredi način rada i funkcionisanja, kao i da poboljša usluge koje pruža svojim klijentima.

belorusija, dipos, dipservis belorusija, dipservice, dipos, nekretnine dipos, beograd nekretnine
belorusija, dipos, dipservis belorusija, dipservice, dipos, nekretnine dipos, beograd nekretnine
belorusija, dipos, dipservis belorusija, dipservice, dipos, nekretnine dipos, beograd nekretnine
belorusija, dipos, dipservis belorusija, dipservice, dipos, nekretnine dipos, beograd nekretnine