VESTI

Predavanje na temu „Zakon o zaštiti podataka o ličnosti“

05.12.2019.Vesti

U sredu 04.12.2019. godine, u prostorijama Društva za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd održano je predavanje na temu „Zakon o zaštiti podataka o ličnosti“.

Predavanje je održala Suzana Žunković, direktor Službe za pravne poslove i nabavke.

Tokom predavanja je sa posebnom pažnjom ukazano da Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji je 21.08.2019. godine stupio na snagu, predstavlja refleksiju jedne nove digitalne i tehnološke ere koja je praćena potrebom da se zaštite prava pojedinaca i grupa usled povećane razmene podataka, posebno podataka o ličnosti.

Predavanju su prisustvovali zaposleni u Društvu, koji na direktan ili indirektan način imaju ulogu obrađivača ili rukovalaca podataka o ličnosti klijenata Društva.

Predavač, Suzana Žunković, je prisutne upoznala sa vrstom i kategorizacijom podataka, predmetom i trajanjem obrade istih, kao i obavezama i pravima obrađivača i rukovalaca istih.

Predavanje je osmišljeno i realizovano kroz interaktivno učešće prisutnih o navedenim temama.

Na kraju predavanja koje je ocenjeno vrlo pozitivno, svi prisutni su doneli opšti zaključak da se ovom temom ubuduće treba baviti sa posebnom pažnjom.