VESTI

Predavanje na temu „Zakon o zaštiti podataka o ličnosti“

05.12.2019.Vesti

U sredu 04.12.2019. godine, u prostorijama Društva za iznajmljivanje nekretnina „Dipos“ d.o.o. Beograd održano je predavanje na temu „Zakon o zaštiti podataka o ličnosti“.

Predavanje je održala Suzana Žunković, direktor Službe za pravne poslove i nabavke.

Tokom predavanja je sa posebnom pažnjom ukazano da Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji je 21.08.2019. godine stupio na snagu, predstavlja refleksiju jedne nove digitalne i tehnološke ere koja je praćena potrebom da se zaštite prava pojedinaca i grupa usled povećane razmene podataka, posebno podataka o ličnosti.

Predavanju su prisustvovali zaposleni u Društvu, koji na direktan ili indirektan način imaju ulogu obrađivača ili rukovalaca podataka o ličnosti klijenata Društva.

Predavač, Suzana Žunković, je prisutne upoznala sa vrstom i kategorizacijom podataka, predmetom i trajanjem obrade istih, kao i obavezama i pravima obrađivača i rukovalaca istih.

Predavanje je osmišljeno i realizovano kroz interaktivno učešće prisutnih o navedenim temama.

Na kraju predavanja koje je ocenjeno vrlo pozitivno, svi prisutni su doneli opšti zaključak da se ovom temom ubuduće treba baviti sa posebnom pažnjom.

dipos, gdpr, nekretine beograd, dipos nekretnine, zakon o zastiti podataka
dipos, gdpr, nekretine beograd, dipos nekretnine, zakon o zastiti podataka
dipos, gdpr, nekretine beograd, dipos nekretnine, zakon o zastiti podataka