ВЕСТИ

Предавање на тему „Закон о заштити података о личности“

05.12.2019.Вести

У среду 04.12.2019. године, у просторијама Друштва за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о. Београд одржано је предавање на тему „Закон о заштити података о личности“.

Предавање је одржала Сузана Жунковић, директор Службе за правне послове и набавке.

Током предавања је са посебном пажњом указано да Закон о заштити података о личности, који је 21.08.2019. године ступио на снагу, представља рефлексију једне нове дигиталне и технолошке ере која је праћена потребом да се заштите права појединаца и група услед повећане размене података, посебно података о личности.

Предавању су присуствовали запослени у Друштву, који на директан или индиректан начин имају улогу обрађивача или руковалаца података о личности клијената Друштва.

Предавач, Сузана Жунковић, је присутне упознала са врстом и категоризацијом података, предметом и трајањем обраде истих, као и обавезама и правима обрађивача и руковалаца истих.

Предавање је осмишљено и реализовано кроз интерактивно учешће присутних о наведеним темама.

На крају предавања које је оцењено врло позитивно, сви присутни су донели општи закључак да се овом темом убудуће треба бавити са посебном пажњом.

dipos, gdpr, nekretine beograd, dipos nekretnine, zakon o zastiti podataka
dipos, gdpr, nekretine beograd, dipos nekretnine, zakon o zastiti podataka
dipos, gdpr, nekretine beograd, dipos nekretnine, zakon o zastiti podataka